BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Foltyn-Zarychta Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Metoda wyceny warunkowej w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych
Contingent Valuation Method in Investment Project Appraisal
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 104, s. 37-56, rys.
Tytuł własny numeru
Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
Inwestycje, Efektywność inwestycji, Projekty inwestycyjne, Ocena efektywności inwestycji
Investment, Efficiency of investment, Investment project, Evaluation of investment efficiency
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza możliwości zastosowania metody wyceny warunkowej (contingent valuation method - CVM) w procesie oceny ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych. Przeprowadzono rozważania dotyczące zasadności aplikacji metody w zależności od natężenia cech o charakterze publicznym oraz charakteru wartości ekonomicznej dobra, w szczególności w odniesieniu do posiadania przez nie tzw. wartości pozaużytkowej. Następnie pod rozwagę wzięto możliwość zastosowania miar skłonności do zapłaty oraz skłonności do przyjęcia rekompensaty (wykorzystywanych do pomiaru zmian w dobrobycie) w zależności od typu efektów projektu oraz sposobu zdefiniowania praw jednostek znajdujących się w zasięgu jego oddziaływania.(fragment tekstu)

The paper examines the utilization of contingent valuation in the appraisal procedure of investment projects. The method applicability conditions were assessed in the light of type of the good that was changed by the project as well as dependent on the existence of non-use value. Next, an analysis of WTP and WTA as theoretical measures of welfare changes was carried out followed by the study in valuation procedure together with the method shortages in the light of the investment decision process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Cornes, T. Handler: The Theory of Externalities, Public Goods and Club Goods. Cambridge University Press, Cambridge 2003, s. 8-9;
 2. J.M. Buchanan: The Demand and Supply of Public Goods. Liberty Fund, Indianapolis 1999, s. 49-69;
 3. R. Gauss: Public Goods, Private Goods. Princeton University Press, Princeton 2001, s. 85-86.
 4. M. Foltyn-Zarychta: Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 79-82.
 5. G. Garrod, K.G. Willis: Economic Valuation of Environment: Methods and Case Studies. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 1999, s. 4-175;
 6. D. Pearce, E.B. Barbier: Blueprint for a Sustainable Economy. Earthscan, London 2000, s. 62-70;
 7. J. Winpenny: Wartość środowiska: metody wyceny ekonomicznej. PWE, Warszawa 1995, s. 72-94.
 8. H.F. Campbell, R.P.C. Brown: Benefit-Cost Analysis. Financial and Economic Appraisal Using Spreadsheets. Cambridge University Press, Cambridge 2009, s. 276-280.
 9. E.J. Mishan, E. Quah: Cost-Benefit Analysis. Routledge, London and New York 2007, s. 23-31.
 10. V.K. Smith: Fifty Years of Contingent Valuation. In: Handbook on Contingent Valuation. Ed. A. Alberini, J.R. Kahn. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2006, s. 7.
 11. D. Pearce, R. Turner: Economics of Natural Resources and the Environment. BPCC Wheatons, Exeter 1990, s. 148.
 12. J.C. Whitehead, G.C. Blomquist: The Use of Contingent Valuation in Benefit-Cost Analysis. In: Handbook on Contingent Valuation. Ed. A. Alberini, J.R. Kahn. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2006, s.101-102.
 13. M. Foltyn-Zarychta: Metody oceny efektywności inwestycji zmieniających dobra środowiskowe - próba klasyfikacji. W: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 121-127.
 14. R.J. Kopp, K.A. Pease: Contingent Valuation: Economics, Law and Politics. In: Determining the Value of Non-Marketed Goods. Ed. R.J. Kopp, W.W. Pommerehne, N. Schwarz. Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London 1997, s. 10.
 15. M. Shechter: Wycena środowiska. W: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor. Krupski i S-ka, Warszawa 1996, s. 196.
 16. C.L. Spash, N. Hanley: Cost-Benefit Analysis and the Environment. Edward Elgar, Aldershot 1994, s. 33
 17. M. Foltyn-Zarychta: Compensating Surplus and Equivalent Surplus in Long Term Public Investment Effects Valuation. In: Financial Sciences 5. Ed. K. Jajuga. Research Papers of Wrocław University of Economics, No. 138. Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2010, s. 31-33
 18. P.A. Champ, M.P. Welsh: Survey Methodologies for Stated Choice Studies. In: Valuing Environmental Amienities Using Stated Choice Studies. A Common Sense Approach to Theory and Practice. Ed. B.J. Kanninen. Springer, Dordrecht 2006, s. 21-40.
 19. K.J. Boyle: Contingent Valuation in Practice. In: A Primer on Non-Market Valuation. Ed. P.A. Champ, K.J. Boyle, T.C. Brown. Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London 2003, s. 116.
 20. S. Georgiou: Metody wyceny warunkowej. W: Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego (materiały konferencyjne). Red. G. Anderson, J. Śleszyński. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996, s. 122-123.
 21. A.E. Boardman, D.H. Greenberg, A.R. Vining, D.L. Weimer: Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2001, s. 364.
 22. R.C. Mitchell, R.T. Carson: Using Surveys to Value Public Goods: The Contingent Valuation Method. Resources for the Future, Washington, D.C. 1989, za G. Garrod, K.G. Willis: Op. cit., s. 138-139.
 23. R.C. Bishop, P.A. Champ, T.C. Brown, D.W. McCollum: Measuring Non-Use Values: Theory and Empirical Applications. In: Determining the Value of Non-Marketed Goods. Ed. R.J. Kopp, W.W. Pommerehne, N. Schwarz. Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London 1997, s. 65-66.
 24. M. Berggren, S. Ståhl: Paying for Environmental Services: A Choice Experiment of Water in Turrialba, Costa Rica. School of Economics and Commercial Law, Gothenburg University, Gothenburg 2003, s. 19.
 25. T. Żylicz, I. Bateman, S. Georgiou, A. Markowska, D. Dziegielewska, R.K. Turner, A. Graham, I. Langford: Contingent Valuation of Eutrophication Damage in the Baltic Sea Region. CSERGE Working Paper GEC 95-03, s. 12-13.
 26. B. Kriström: Practical Problems in Contingent Valuation. In: Determining the Value of Non-Marketed Goods. Ed. R.J. Kopp, W.W. Pommerenhe, N. Schwarz. Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London 1997, s. 235-264;
 27. J. Rolfe, J. Bennet: Framing Effects. In: The Choice Modelling Approach to Environmental Valuation. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2001, s. 202-224
 28. B. Haddad, R. Howarth: Protest Bids, Commensurability, and Substitution: Contingent Valuation and Ecological Economics. In: Handbook on Contingent Valuation. Ed. A. Alberini, J.R. Kahn. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2006, s. 135.
 29. W. Behrens, P.M. Hawranek: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. UNIDO, Warszawa 1993, s. 402.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu