BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocka Paulina (Uniwersytet Łódzki, doktorantka), Tyc Aneta (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Tytuł
Pierwsze Seminarium Szubertowskie : sprawozdanie
The Report from the First Seminar Dedicated to Professor Wacław Szubert
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2011, nr 3, s. 13-16
Słowa kluczowe
Biografie, Prawo pracy, Prawo ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia społeczne, Polityka społeczna, Przegląd dorobku naukowego, Konferencja naukowa
Biography, Labour law, Insurance law, Social insurance, Social policy, Overview of scientific achievements, Scientific conference
Uwagi
streszcz., summ.
Szubert Wacław
Abstrakt
Seminarium przypomniało życie i twórczość Profesora Wacława Szuberta. Wiele uwagi poświęcono nie tylko zasługom Profesora Szuberta w porównawczej i historycznej analizie rozwiązań prawnych, ale także jego niezwykłej wytrwałości w obronie swoich poglądów oraz ich aktualności, pomimo głębokich przemian społeczno-gospodarczych, które miały miejsce. Odwołując się do rozległych badań W. Szuberta z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i polityki społecznej - Seminarium było okazją do dyskusji na temat współczesnych problemów pojawiających się w wymienionych dziedzinach.(abstrakt oryginalny)

The Seminar served to remind us of Professor Wacław Szubert`s life and work. Much attention was devoted not only to Professor`s considerable merits of comparative and historical analysis of legal regulations but also to his remarkable persistence in protecting his views and to their widespread currency, notwithstanding profound social and economic changes, which were taking place. Referring to Wacław Szubert`s extensive research into labour law, social insurace and social policy - the Seminar was an occasion to discuss the contemporary problems arising in mentioned fields. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu