BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorek Iwona (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Programy kształtowania równowagi praca-życie : doświadczenia szwedzkie
Work-Life Balance Programmes : The Swedish Experience
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 240, s. 61-73, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Problemy kształtowania równowagi praca - życie w organizacjach
Słowa kluczowe
Rodzina, Czas wolny, Praca, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Family, Leisure time, Labour, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Szwecja
Sweden
Abstrakt
Praca i życie osobiste stanowią uzupełniające się priorytety, a równowaga w ich realizowaniu przyczynia się do wzrostu wydajności i lojalności pracowników. Rozwój programów praca-życie nastąpił w wyniku budowania relacji z pracownikami i analizy efektywności ich pracy. Relacja ta oparta jest na dostrzeganiu indywidualnych potrzeb pracownika oraz na rozwijaniu cech i predyspozycji atrakcyjnych z punktu widzenia pracodawcy. Programy te mają pomóc w godzeniu czasu poświęcanego na pracę z czasem na życie pozazawodowe. Mogą one zaowocować racjonalnym wykorzystaniem czasu pracy i podniesieniem produktywności, jeżeli charakter i tryb pracy będzie dopasowany do możliwości pracowników. Działania nakierowane na te programy powinny koncentrować się na pomaganiu pracownikowi we wzmacnianiu efektywności jego pracy. (fragment tekstu)

Work-life programmes are designed to reconcile employees' working time with their private time. The programmes can make working time utilisation more rational and increase productivity, if the type and mode of work match employees' capabilities. These programmes should focus on helping the employees use their working time effectively. This means that the term "work-life conflict" cannot be actually considered without the term "family responsibilities", which reveals the complexity of the presented subject area. Practices applied in the EU to help employees maintain work-life balance are determined by historically formed and frequently country-specific family models in the member states. The article shows how companies' cultural determinants of HRM and diverse family-oriented policy in Sweden obviously shape the employees' possibilities of reconciling work with family responsibilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Słowniczek terminologiczny, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2/2003, s. 86.
 2. S. Bochniarz, Programy praca - życie jako sposób budowania kapitału ludzkiego organizacji [w:] S. Вorkowska (red.), Programy praca-życie a efektywność firm, IPiSS, Warszawa 2003.
 3. D. Clutterbuck , Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2005.
 4. M. Iwańczuk-Kicia, Programy praca-życie [w:] K. Markiewicz, M. Wawer, Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, CDiI Difn, Warszawa 2005.
 5. C. Sadowska-Snarska, Elastyczne formy pracy, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok 2006, s.23
 6. A. Pocztowski (red), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003, s. 79.
 7. K. Wach, Europejski rynek pracy, Oficyna, Kraków 2007, s. 354.
 8. A. Trompenaars, Ch. Hampted-Turner, Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 269
 9. J. Kubicka, Procesy integracji europejskiej a poziom życia ludności, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2001, s. 106.
 10. Babies and Bosses, Reconciling work and family life. Canada, Finland, Sweden and the United Kingdom, volume 4, ODCE, ECD Publishing, Paris 2005, s. 129.
 11. K. Głąbicka, Polityka społeczna w zintegrowanej Europie, [w:] Pomoc społeczna i praca socjalna wobec problemów współczesności, red. E. Trafiałek, A. Kieszkowska, R. Stojecka-Zuber, PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004, s 26-35
 12. L. Hjelm-Wallen, Välfärd Polen, [w:] Szwecja - Polska we wspólnej Europie, Polen och Sverige i ett gemensamt Europa, PWN, Warszawa 2001, s. 17
 13. W. Rutkowski, Ewolucja szwedzkiego państwa dobrobytu, "Polityka Społeczna" 4/2005
 14. J. Plantenga, Europejska konstanta i specyfika poszczególnych państw: pozycja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej, [w:] Ekonomia i płeć, pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, red, A.G. Dijkstra, J. Plantega, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s.97.
 15. K. Walczak, Prawne podwaliny Europy, "Personel" 1/2003, s. 55
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/424
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu