BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Denek Emilia (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Dochody budżetowe miast na prawach powiatu w warunkach kryzysu : wybrane zagadnienia
Budget Reyenues of Independent Cities in Times of Crisis : Selected Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 31, s. 115-126, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Dochody budżetowe, Samorząd terytorialny
Budget revenue, Local government
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
The main subject of the present article is evaluating the current system of budget revenues in large independent cities in the light of their assigned objectives and possibi-lities of meeting them in time of crisis. Only two of the cities' objectives are considered: 1) revenues as an instrument to influence the development of cities; 2) revenue equalization among local self-govemment units. A preferable solution in times of crisis is property tenure and rental of premises, as they involve the smallest risk related to the lowering of revenue. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Denek E., Funkcje dochodów budżetowych samorządu terytorialnego jako kryterium oceny systemu dochodów, w: Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse publiczne II, red. B. Filipiak, B. Walczak, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
  2. Denek E., Stałość i elastyczność dochodów samorządu terytorialnego w okresie kryzysu (wybrane zagadnienia), w: Poszukiwanie efektywności finansów publicznych, red. S. Wieteski, M. Wypych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
  3. Denek E., Wybrane zagadnienia finansowania działalności samorządu miast na prawach powiatu, w: Przestrzeń w polityce gospodarczej, red. J. Tarajkowski, Ł. Wojtasie­wicz, Wyd. PTPN, Poznań 2008.
  4. Kańduła S., Samodzielność gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami komunal­nymi, w: Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Denek, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
  5. Kotlińska J., Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami komunalnymi w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
  6. Surówka K., Adekwatność dochodów JST w Polsce do zakresu realizowanych zadań bie­żących po roku 2003, w: Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, red. S. Kańduła, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Pozna­niu, Poznań 2008.
  7. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU nr 9, poz. 31.
  8. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 124, poz. 607, tekst jednolity DzU 2008, nr 88, poz. 539.
  9. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU nr 115, poz. 741, z późn. zm.
  10. Wierzbicki J., Budżety terenowe w Polsce Ludowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, Poznań 1967.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu