BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Marian (Politechnika Śląska), Jonek-Kowalska Izabela (Politechnika Śląska)
Tytuł
Restrukturyzacja jako źródło redukcji kosztów w przedsiębiorstwie - działania i efekty
Restructuring as a Source of Cost Reduction in an Enterprise - Activities and Effects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 765-774, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Redukcja kosztów, Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Costs reduction, Restructuring of enterprises
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest identyfikacja efektów restrukturyzacji w teorii i praktyce. By tak postawiony cel zrealizować w pierwszej części zdefiniowano proces restrukturyzacji i jej efekty w aspekcie teoretycznym, wyodrębniając restrukturyzację organizacyjną, produktową, finansową i zatrudnienia. Następnie badaniu poddano przedsiębiorstwo odwadniania kopalń, w którym planuje się głęboką restrukturyzację organizacyjną i zatrudnienia. Po określeniu celów i zakresu tej restrukturyzacji oceniono jej efekty w kontekście redukcji kosztów działalności. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this article is to identify the effects of restructuring in the theory and practice. To achieve this objective the first part of the paper defines restructuring process and its effects in theoretical perspective, including product, organizational, financial and employment restructuring. Then a mine dewatering enterprise, which plans deep organizational and employment restructuring, is researched. After defining aims and scope of this restructuring its effects are evaluated in the context of cost reduction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Jaki A., Restrukturyzacja w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, "Problemy Zarządzania" 2007, nr 1.
 2. Borowiecki R., Zachowania przedsiębiorstw w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, [w:] Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, pod red. R. Borowieckiego i A. Jaki, Kraków 2008.
 3. Duplik I., Restrukturyzacja procesów gospodarczych, Placet, Warszawa 1998.
 4. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, PWN, Warszawa 2006.
 5. Jonek-Kowalska I., Koncentracja a restrukturyzacja przedsiębiorstw, [w:] Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami, pod red. A. Pyki, TNOiK, Katowice 2008.
 6. Owsiak S., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2005.
 7. Podczarski S., Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych - próba identyfikacji, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 6-7.
 8. Rochoń M., Efektywność restrukturyzacji finansowej polskich przedsiębiorstw na podstawie procedur prawnych - ujęcie syntetyczne, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 12.
 9. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia, PWN, Warszawa 1996.
 10. Suszyński C., Globalny kryzys a restrukturyzacja przedsiębiorstw, [w:] Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, pod red. R. Borowieckiego i A. Jaki, Kraków 2009.
 11. Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa 1999.
 12. Turek M., Jonek-Kowalska I., Finansowanie procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego w latach 2003-2006, [w:] Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, pod red. R. Borowieckiego i A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008.
 13. Turek M., Jonek-Kowalska I., Koncentracja przedsiębiorstw i jej efekty na przykładzie Kompanii Węglowej S.A., [w:] Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, pod red. R. Borowieckiego i A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008.
 14. Turek M., Skrzyński K., Smoliński A., Structure And Changes Of Production Costs In 1998-2005 In The Polish Hard Coal Industry, ,,Gluckauf" 2008, Nr 10.
 15. Turek M., Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego, Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu