BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musialik Grażyna, Musialik Rafał
Tytuł
Koncepcja wartości publicznej
The Concept of Public Value
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 101, s. 239-246
Tytuł własny numeru
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teoretyczne ujęcie dobrobytu
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Zarządzanie publiczne, Polityka
Public sector, Public governance, Politics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie wstępnej krytycznej analizy koncepcji wartości publicznej (Public Value). Koncepcja ta, będąca pewną propozycją zarządzania w sektorze publicznym, powstała stosunkowo niedawno, w roku 1995, zaś jej kluczowe założenia i definicje są nadal dyskutowane. Najważniejsze jej twierdzenie głosi, że sektor publiczny powinien skupiać się nie na efektywności, lecz na tworzeniu tak zwanej wartości publicznej, która powstaje w procesie legitymizacji działań sektora publicznego. Podstawową tezą niniejszej pracy jest stwierdzenie, że powyższa koncepcja wydaje się przede wszystkim odpowiedzią na zjawisko alienacji władzy. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to analyze the concept of Public Value. It is a recently proposed model of management in public sector. It is based mainly on ideas of social benefits and a legitimization of public sector activities. Although the concept is known since 1995 its basic definitions are still under discussion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Red. A. Zalewski. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
  2. C. Hood: A Public Management for All Seasons? "Public Administration" 1991, No. 69(1), s. 3-19.
  3. J. O'Flynn: From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implications. "The Australian Journal of Public Administration" 2007, Vol. 66, No. 3, s. 353-366.
  4. J. Supernat: Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management. W: Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku 2003, nr 2.
  5. C. Talbot: Public Value - The Next "Big Thing" in Public Management? "International Journal of Public Administration" 2009, No. 32, s. 167-170.
  6. M.H. Moore: Creating Public Value. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 1995.
  7. C.V. Brown, P.M. Jackson: Public Sector Economics. Basill Blackwell, Cambridge 1990.
  8. G. Kelly, G. Mulgan, S. Muers: Creating Public Value: An Analytical Framework for Public Service Reform. Discussion paper prepared by the Cabinet Office Strategy Unit, United Kingdom 2002.
  9. K. Arrow: Social Choice and Individual Values. Yale University Press, New Heaven and London 1963.
  10. G. Stoker: Public Value Management: A New Narrative for Networked Governance? "American Review of Public Administration" 2006, No. 36(1) s. 41-57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu