BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świderska Gertruda Krystyna (Warsaw School of Economics, Poland), Raulinajtys-Grzybek Monika (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Cost-Based Pricing of Healthcare Services : Relevance of a Resource-Based Costing System
Ustalanie cen na podstawie kosztów w jednostkach opieki zdrowotnej : przydatność zasobowego rachunku kosztów
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2013, t. 72, nr 128, s. 117-137, tab., rys., bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe
Świadczenia zdrowotne, Rachunek kosztów, Wycena, Podejście zasobowe w zarządzaniu
Health care benefits, Cost accounting, Valuation, Resource approach in management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorki proponują model rachunku kosztów na potrzeby wyceny świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt finansowany przez Komisję Europejską wskazuje, że w większości krajów europejskich ceny usług zdrowotnych są oparte na kosztach, co wiąże się z koniecznością stosowania systemu rachunku kosztów do tworzenia informacji o kosztach do celów wyceny. W ankiecie przeprowadzonej w Polsce zbadano podstawowe kryteria, które powinny być spełnione przez system rachunku kosztów. Według respondentów, system ten powinien zostać stworzony przy wykorzystaniu spójnej metodyki oraz z uwzględnieniem zasady przyczynowości i promować najbardziej efektywnie działających świadczeniodawców. Autorzy dochodzą do wniosku, że modelem najlepiej spełniającym te kryteria jest zasobowy rachunek kosztów będący modyfikacją rachunku kosztów działań. W artykule zaproponowano teoretyczną konstrukcję zasobowego rachunku kosztów dostosowanego do specyfiki opieki zdrowotnej. (abstrakt oryginalny)

The authors propose a costing model for cost-based pricing of healthcare services. The current European Commission project shows that in most European countries the prices of healthcare services are cost based, which involves the need for the application of a costing system to generate cost information for pricing purposes. In the survey conducted in Poland we examined the basic criteria that should be met by the costing system. According to the respondents, the system should use a coherent methodology based on the causality principle and earmark for promotion the most effective providers. We have come to the conclusion that the resource-based costing system, which is a modification of activity-based costing, best fulfils these criteria. We present a theoretical structure of resource-based model for the healthcare provider. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson A.A., Kaplan R.S., Young S.M. (2003), Management Accounting, 4th edition, Pearson Prentice Hall.
 2. Bellanger M., Or Z., Paris V., Tardif L.( 2005), Health Basket Work Package 6 Health Benefits and Service Costs in Europe SP21-CT-2004-50I588, Work Package 6: Approaches for Cost Assessment & Price Setting in Practice France.
 3. Bienia A., Wizor A., Stankiewicz A. (2009), Zastosowanie rachunku kosztów działań w szpitalu, "Controlling", nr 4.
 4. Bilde L., Ankær-Jensen A. (2005), Health Basket Work Package 6 Health Benefits and Service Costs in Europe SP21-CT-2004-501588, Approaches for Cost and Price Assessment in the Danish Health Sector, DSI Danish Institute for Health Services Research.
 5. Busse R., Schrevögg J., Smith P.C. (2006), Editorial: Hospital case payment systems in Europe, "Health Care Management Science", no. 9.
 6. Cokins G. (1998), Activity-Based Cost Management Making it Work, Mc-Graw Hill.
 7. Cygańska M., Gierusz J. (2007), Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4.
 8. Dylewski M., Filipiak B. (2005), Usługi publiczne, [in:] S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Epstein D., Mason A., Smith P.C. (2005), Health Basket - Health Benefits and Service Costs in Europe SP21-CT-2004-501588, WP6: Costs and Health Benefits for England, Centre for Health Economics, University of York, York YO10 5DD England UK.
 10. Fattore G., Torbica A. (2005), Health Basket - Health Benefits and Service Costs in Europe SP21-CT-2004-501588, Approaches for Cost/Price Assessment in Practice. Country Report: Italy.
 11. Gaál P. (2005), Health Basket Work Package 6 Health Benefits and Service Costs in Europe SP21-CT-2004-501588, Work Package 6: Approaches for Cost Assessment & Price Setting in Practice Hungary, Semmelweis University Health Services Management Training Centre.
 12. Health Basket 2007. Health Benefits and Service Costs in Europe, Project funded by the European Com-mission realized in nine European countries, including Poland, in 2004-2007.
 13. Horngren Ch.T. (2006), Cost Accounting: A Managerial Emphasis, Pearson Prentice Hali, Upper Saddle River, NJ.
 14. Horvath P., Mayer R. (1993), Prozesskostenrechnung - Konzeption und Entwicklungen, "Kostenrechnungspraxis", H. 2 (Sonderheft).
 15. Jegers M., Kesteloot K., De Graeve D., Gilles W. (2002), A typology for provider payment systems in health care, "Health Policy", vol. 60.
 16. Jones M.J., Mellett H.J. (2007), Determinants of changes in accounting practices: Accounting and the UK Health Service, "Critical Perspectives on Accounting", vol. 18.
 17. Kaplan R.S., Anderson S.R. (2007), The Innovation of Time-Driven Activity-Based Costing, "Cost Management", March-April.
 18. Kaplan R.S., Cooper R. (1998), Cost & Effect. Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance, Harvard Business School Press, Boston.
 19. Kaplan R.S., Cooper R. (2002), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 20. Kaplan R.S., Porter M. (2011), How to solve the cost crisis in health care, "Harvard Business Review", September, pp. 46-64.
 21. Karmańska A. i inni (2006), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 22. Kilger W. (1988), Flexible Plankostenrechnung und Deckungsbeitragsrechnung, Gabler, Wiesbaden.
 23. Kozierkiewicz A., Landa K. (1998), DRG - skazani na gospodarność, "Służba Zdrowia", dodatek "Szpital Polski", nr 5.
 24. Krasowska-Marczyk M. (2007), Finansowanie świadczeń zdrowotnych a efektywność lecznictwa szpitalnego. Problematyka zadłużenia i restrukturyzacji szpitali, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 30.
 25. Lawson R. A. (2005), The use of Activity-Based Costing in the healthcare industry: 1994 vs. 2004, "Research in Healthcare Financial Management", vol. 10.
 26. Leister J.E., Stausberg J. (2005), Comparison of cost accounting methods from different DRC systems and their effect on health care quality, "Health Policy", vol. 74.
 27. Miller J.A. (2000), Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa.
 28. Mućko P. (2007), Rachunek kosztów działań sterowany czasem jako nowa propozycja kalkulacji kosztów świadczeń zdrowotnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 30.
 29. NHS Costing Manual (2010), February.
 30. Northcott D., Llewellyn S. (2002), Challenges in costing health care services, "International Journal of Public Sector Management", vol. 15, no. 3.
 31. Oostenbrink J.B., Rutten F.F.H., (2005), Health Basket - Health Benefits and Service Costs in Europe SP21-CT-2004-501588, Cost Assessment and Price Setting in the Dutch Healthcare System, Institute for Health Policy and Management Erasmus MC Rotterdam.
 32. Sánchez-Martínez F., Abellán-Perpinán J.-M., Martínez-Pérez J.-E., Iván Moreno I. (2005), Health Basket-p Health Benefits and Service Costs in Europe SP21-CT-2004-501588, Spanish Cost/Price Assessment Report, Universidad de Murcia, CRES - Universitat Pompeu Fabra.
 33. Schmalenbach E. (1926), Dynamische Bilanz, Gloeckner, Leipzig.
 34. Schmalenbach E. (1956), Kostenrechnung und Preispolitik, Westdeutscher Yerlag, Koln.
 35. Schreyögg J., Tiemann O., Busse R. (2005), Health Basket Work Package 6 Health Benefits and Service Costs in Europe SP21-CT-2004-501588, Work Package 6: Approaches for Costing and Pricing in Practice Germany, Department of Health Care Management, Faculty of Economics and Management, Berlin University of Technology.
 36. Shank J., Govindarajan V. (1993), Strategic Cost Management: the New Tool for Competitive Advantage, Free Press, New York.
 37. Sobańska I. (1997), Tendencje rozwoju rachunku kosztów w Niemczech, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 38. Suthummanon S., Omachonu V.K., Akcin M. (2005), Applying activity-based costing to the nuclear medicine unit, "Health Services Management Research", August.
 39. Świderska G.K. i inni (2001), Rachunkowość zarządcza oparta na rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa.
 40. Świderska G.K. i inni (2004), Obiektowy rachunek kosztów działań - koncepcja i wykorzystanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 41. Świderska G.K. i inni (2010), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Mac Consulting/Difin, Warszawa.
 42. Świderska G.K., Warowny P. (2007), Wpływ stosowanej metody wdrożenia rachunku kosztów działań na zakres uzyskiwanych informacji, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 4.
 43. Świderska G.K., Warowny P., Rybarczyk K., Pielaszek M., Borowski Sz. (2005), Metodologia wdrażania rachunku kosztów działań a informacja zarządcza, raport z badań własnych pod kierunkiem G.K. Świderskiej, SGH, Warszawa.
 44. The Commission recommendation of 8 April J998 on interconnection in a liberalized telecommunications market (Part 2 - Accounting separation and cost accounting) (98/322/EC).
 45. Walshe K., Smith J. (2006), Healthcare Management, Open University Press, Maidenhead.
 46. Waters H.R., Hussey P. (2004), Pricing health services for purchasers - a review of methods and experiences, "Health Policy", vol. 70.
 47. West T.D., Balas A., West D. A. (1996), Contrasting RCC, RVU and ABC for managed care decisions, "Healthcare Financial Management", August.
 48. West T.D., West D.A. (1997), Applying ABC to healthcare, "Management Accounting", February.
 49. Winkelmann F.W. (1928), Richtkoslen (Standardkosten), "Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung", Köln-Opladen.
 50. Young D.W. (2007), The folly of using RCCs and RVUs for intermediate product costing, "Healthcare Financial Management", April.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu