BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartoszewicz Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Lelusz Henryk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Audyt wewnętrzny w samorządzie gminnym w świetle nowych regulacji prawnych - wybrane problemy
Internal Audit In Local Governments - New Legal Regulations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 43-54, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Samorząd terytorialny, Audyt wewnętrzny, Finanse publiczne, Gmina
Accounting, Local government, Internal audit, Public finance, District
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie skuteczności nowych regulacji prawnych w zakresie audytu wewnętrznego w odniesieniu do polskich samorządów gminnych. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Techniką badawczą były badania ankietowe przeprowadzone w 525 samorządach gminnych. Ze względu na dużą liczbę gmin funkcjonujących w szesnastu województwach w Polsce (2478 gmin według danych GUS - stan na 31.12.2006 r.) dokonano zawężenia zakresu badań. Biorąc pod uwagę: położenie geograficzne, demografię, sytuację społeczno-gospodarczą oraz stopę bezrobocia wszystkich województw w Polsce, wybrano cztery, różniące się najbardziej ww. cechami, tj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie i warmińsko-mazurskie. (fragment tekstu)

The article presents characteristic of new legal regulations concerning internal audit in Polish communes as well as result of researches, which were carried out in range of internal audit in 525 local governments of four voivodeships: kujawsko- -pomorskie, lubuskie, małopolskie and warmińsko-mazurskie.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Lelusz H., Bartoszewicz A., Funkcjonowanie audytu wewnętrznego na przykładzie wybranych gmin w Polsce, w: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 12, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 512, Szczecin 2008.
  2. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, DzU z 2007 r. nr 231, poz. 1701 oraz 2008 r. nr 209, poz. 1315 i nr 227, poz. 1506.
  3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104.
  4. Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 249, poz. 1832.
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu