BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wędzki Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości - hipotezy i wnioski
Sequence of Cash Flow Components in Bankruptcy Prediction - Hypotheses and Results
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 435-445, Tab., bibliogr. poz. 11
Słowa kluczowe
Przepływy pieniężne, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa
Cash flows, Enterprises bankruptcy forecasting
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł prezentuje badania empiryczne przeprowadzone dla gospodarki polskiej nad użytecznością komponentów rachunku przepływów pieniężnych w porównaniu z tradycyjnymi modelami opartymi na wskaźnikach memoriałowych do predykcji bankructwa. W badaniu rozważono sekwencje komponentów przepływów, następujące po sobie w czasie, uwzględniające ich znaki, znaki i kwoty oraz wskaźniki charakteryzujące rodzaje przepływów. Wykazano empirycznie, że użyteczność znaków przepływów pieniężnych oraz znaków i kwot jest porównywalna ze wskaźnikami finansowymi, zaś wskaźniki odzwierciedlające przepływy pieniężne dostarczają gorszych prognoz.(abstrakt oryginalny)

In the paper empirical research on Polish cconomy is presented on an usefulness of cash flow components comparing to traditional accrual ratios for bankruptcy prediction. In the research se- quence of cash flow in time were considered including signs of cash flow, signs and amounts and ratios characterizing individual type of Cash flow. It was empirically proved that usefulness of signs and sings and amounts is comparable to traditional ratios but ratios characterizing types of cash flow provide worse prcdictions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Dambolena I., Khoury S.: Ratio Stability and Córporale Failure, "Journal of Finance" 1980, nr 4.
 2. Gentry J., Newbold P., Whitford D.: Classifying Bankrupt Firms with Funds Flow Componenls, "Journal of Accounting Research" 1985, nr 1.
 3. Laitinen E.: Traditional Versus Operating Cash Flow in Failure Prediclion, "Journal of Business Finance & Accounting" 1994, marzec.
 4. Maślanka T.: Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, CH Beck, Warszawa 2008.
 5. Rujoub M., Cook D., Hay L.: Using Cash Flow Ratios to Predict Business Failures, "Journal of Managerial Issues" 1995, nr 1.
 6. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki. Tom I, Statsoft, Kraków 2006.
 7. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki. Tom III, Statsoft, Kraków 2007.
 8. Tabachnick B., Fidell L.: Using Multivariate Statistics, Pearson, Boston 2007.
 9. Wędzki D.: Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych,"Ekonomista" 2008, nr 5.
 10. Wędzki D.: Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2005, nr 5.
 11. Wędzki D.: Zastosowanie logitowego modelu upadłości, "Ekonomista" 2005, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu