BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strąk Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Pomiar sprawności w sektorze publicznym : ujęcie prakseologiczne
Performance Measurement in the Public Sector the Praxeological Conception
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 31, s. 199-210, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Efektywność
Public sector, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Sprawność działania w sektorze publicznym, jak twierdzi Allen Schick, to pomysł prosty, a jednocześnie zwodniczy. Jest on prosty ze względu na łatwość przedstawienia głównych pojęć i celów, a zwodniczy z powodu trudności w rea­lizacji tych idei przez władze państwowe'. Trudności te mają zarówno charakter obiektywny wynikający ze specyfiki sektora publicznego, jak i subiektywny - biorący swe źródło z naturalnej niechęci organizacji do oceniania swojej działal­ności. (abstrakt oryginalny)

In the article was presented the proposed by the author conception performance measures built on basis praxeological of the formulation of performance. The proposal of the performance measures was introduced near this for the two-dimensional space (one input - one output - one result) and for the multidimensional space (l inputs - m outputs - n results). Introduced measures were built stay in the support about coeffi cients effi ciencies and effectiveness. In the case the performance measurement in the multidimensional space introduced conceptions he the synthetic performance measure is leaning on the model of the CRS of the method DEA. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V., Public sector efficiency: Evidence for New EU mem-her States and emerging markets, "European Central Bank Discussion Paper" 2006, no. 581.
 2. Begg D., Fischer S., Dombusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003.
 3. Budgeting and budgetary institutions, red. A. Shah, The World Bank, Washington 2007.
 4. Creating a government that works belter and costs less: report of the National Perfor­mance Review, U.S. Govemment Printing Office, Washington D.C. 1993.
 5. Diamond J., Budget system reform in emerging economies. The challenges and reform agenda, International Monetary Fund, Washington 2006.
 6. Effectiveness and efficiency of public spending, Directorate General Economic and Finan­cial Aflfairs European Commission, Economic Policy Sub-Committee Quality of Public Finance 2007.
 7. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategią na działa­nie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Managing current and futurę performance: striving to create public value, Institute for Public Service Yalue, Accenture 2007.
 9. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2009.
 10. Performance budgeting. Linkingfunding and results, ed. M. Robinson, International Mon­etary Fund, New York 2007.
 11. Schick A., Państwo sprawne. Rozmyślanie nad koncepcją która nie doczekała się jeszcze realizacji, choć jej czas już nadszedł, w: Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 12. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 13. Strąk T., Public service value jako miernik skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicz­nych, red. J. Ghichowski, Toruń 2008.
 14. Strąk T., ^korzystanie informacji o wynikach realizacji zadań w procesie budżetowania wydatków. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 15. Szołno-Koguc J., Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonal­nego gospodarowania środkami publicznymi. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 16. Tarczyński W, Metodologia powiązania wskaźników i mierników budżetu zadaniowego z zagregowanymi miernikami SRK i KPR, KPRM, Warszawa 2007 (maszynopis).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu