BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jach Kamil (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
The Concept of Currency Wars in the Global economy : Observations of the Renminbi, American Dollar and Euro
Koncepcja wojen walutowych w globalnej gospodarce : analiza renminbi, amerykańskiego dolara oraz euro
Źródło
Horyzonty Polityki, 2013, vol. 4, nr 7, s. 175-191, rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Rzeczpospolita i republikanizm
Słowa kluczowe
Renminbi (RMB), Waluta, Gospodarka światowa, Strefa euro, Dolar w systemie walutowym
Renminbi (RMB), Currencies, World economy, Eurozone, Dollar in currency system
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Chiny
United States of America (USA), China
Abstrakt
Artykuł przedstawia mechanizmy działania wojny walutowej oraz analizuje konkurencyjną dewaluację dolara względem euro i juana. Dla lepszego zrozumienia owych mechanizmów, przedstawiona została podstawowa definicja oraz podział kursów walutowych na płynne i stałe. Zarówno model Mundella-Fleminga, jak i model AA-yy w warunkach płynnego kursu walutowego pokazują, jak kurs walutowy powinien się zachować podczas prowadzenia ekspansywnej polityki monetarnej, która jest jednym z narzędzi stosowanych podczas prowadzenia wojny walutowej. Część empiryczna artykułu ukazuje związki pomiędzy prowadzeniem polityki nastawionej na obniżenie kursu waluty krajowej a jej realnym wypływem na zwiększenie eksportu. (abstrakt oryginalny)

The following article analyses the factors that trigger a currency war and its impact on the economy. The situation on the United States - Chinese front is difficult since both countries are struggling to keep the exchange rate as low as possible. Decisions for maintaining these goals are not simple and often lead to a deterioration of the economy. The situation on the United States - Euro Area front is also dramatic as the euro is currently facing a large debt crisis. Furthermore, years of living beyond their means has led to the current situation. More and more countries are facing a fear of insolvency, scared investors are withdrawing their funds and putting them in better, much safer investments. Figures as well as detailed descriptions will give the reader a better understanding of the mechanisms and objectives behind the initiating of a currency war. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bech, M., 2012, FX volume during the financial crisis and now, "BIS Quarterly Review", March 2012, electronic version: (access: 28.05.2013).
 2. Bird, G., Willett, T., 2011, Currency Wars: Rhetoric and Reality, "World Economics", Vol. 12, No. 4.
 3. Blanchard, O., 2003, Macroeconomics, Third Edition, Prentice-Hall, New York.
 4. Board of Governors of the Federal Reserve System, 2008, electronic version: (access: 12.05.2013). Board of Governors of the Federal Reserve Systems, 2010, electronic version: (access: 12.05.2013).
 5. Budnikowski, A., 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 3rd edition, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Central Intelligence Agency, Country Comparison: GDP (purchasing power parity) - The World Factbook, electronic version: (access: 29.03.2013).
 7. Cline, W.R., Williamson, J., 2010, Currency wars?, Peterson Institute for International Economics, Washington.
 8. Darvas, Z., Pisani-Ferry, J., 2011, The threat of "currency wars": A European perspective, Institute of Economics, Hungarian Academy of Science, Budapest.
 9. Dunn, R., Mutti, J., 2004, International Economics, 6th edition, Routledge, New York-London.
 10. Gagnon, J., 2013, Currency Wars, Peterson Institute for International Economics, Washington.
 11. G.I., 2013, Positive-sum currency wars, "The Economist", Feb 14th 2013, electronic version: (access 31.03.2013).
 12. IMF, 2011, Articles of Agreement, International Monetary Fund, Washington D.C.
 13. Karwowski, J., Zadania banków centralnych we współczesnej gospodarce, electronic version: (access: 15.03.2013).
 14. Lutkowski, K.,1996, Międzynarodowy system walutowy, Poltex, Warszawa.
 15. MacDonald, R., 2007, Exchange Rate Economics: Theories and Evidence, Routledge, New York-London.
 16. Montiel, P., 2012, Makroekonomia międzynarodowa, przekł. M. Dąbrowski, P. Stanek, Wolters Kluwer, Warszawa (Montiel, P., 2009, International Macroeconomics, Willey-Blackwell, Chichester).
 17. Rickards, J., 2011, Wojny walutowe: nadejście kolejnego globalnego kryzysu, One Press, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu