BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kachniewski Mirosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Nadopiekuńczość regulacyjna a kryzysy finansowe
Regulatory Oyer-Protection and Financial Crises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 525-535
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy
Economic crisis, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Wśród czynników, które zaburzają możliwości wyceny aktywów wskazać należy fluktuacje kursów na rynku kapitałowym. W jeszcze większym stopniu problem ten potęgowany jest przez kryzysy finansowe. W związku z powyższym w referacie poruszone zostały kwestie związane z przyczynami kryzysów finansowych, a w szczególności aspekty regulacyjne i postawiona została teza, iż to raczej nadmiar regulacji, a nie ich niedostatek może być przyczyną kryzysów finansowych. Niestety, kryzysy często są impulsem do zmian regulacyjnych odnoszących się nie tyle do przyczyn, co raczej do skutków danego problemu, co powoduje z jednej strony narastanie (często niepotrzebnych) regulacji, z drugiej zaś - może stać się przyczyną kolejnych zaburzeń na rynkach i kolejnych regulacji. W związku z powyższym jedynym rozwiązaniem wydaje się opracowywanie regulacji nie w oparciu o bieżące potrzeby (wynikające najczęściej z problemów bardziej medialnych niż realnych), a o skrupulatną analizę uwzględniającą skutki ich implementacji, przy uwzględnieniu, iż rynek finansowy nie może być obszarem pozbawionym ryzyka, a jego uczestnicy nie powinni być ubezwłasnowolnieni. Procesowi oceny regulacji towarzyszyć powinien proces edukacji uczestników rynku, która z jednej strony ograniczałaby potencjał niewłaściwych zachowań na rynku, z drugiej zaś - zwiększałaby poparcie społeczne dla właściwie tworzonych regulacji i ograniczałaby potrzebę społeczną natychmiastowej reakcji regulacyjnej na każde zaburzenie rynku.(abstrakt oryginalny)

Among many factors which affect pricing of assets we could indicate volatility of capital markets. This problem is even more serious in case of financial crises. Hence, the paper deals with the origins of financial crises, in particular their regulatory aspect. Moreover it is suggested, that rather over-, not under-regulation could be one of origins of financial crises. Financial market turbulences (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu