BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ancyparowicz Grażyna (Główny Urząd Statystyczny; Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
Tytuł
Europejskie zakłady ubezpieczeniowe w 2008 roku w świetle statystyki CEA
European Insurance Companies in the Scope of Cea Statistics in 2008
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 633-643, Tab., bibliogr. poz. 7
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Statystyka
Insurances, Statistics
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Kryzys finansowy, który spowodował dotkliwe straty dla instytucji kredytowych, dotknął również sektor ubezpieczeniowy, zwłaszcza w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Ubezpieczyciele z nowych krajów członkowskich - z wyjątkiem krajów nadbałtyckich - nie odczuli jednak zbyt dotkliwie skutków recesji, gdyż ich sektor ubezpieczeniowy, pod wpływem szybkiego tempa motoryzacji, rozwijał się szybciej od gospodarki realnej. Jednak udział tych krajów w składce i lokatach europejskich towarzystw ubezpieczeniowych pozostał bardzo mały. Należy podkreślić fakt, że połowa składki i lokat w tym regionie Europy koncentrowała się w Polsce. W naszym kraju dominują ubezpieczenia na życie, toteż struktura rynku ubezpieczeń jest - mimo znacznie mniejszej wartości przypisu składki - typowa dla dojrzałych rynków. Nie dotyczy to jednak segmentu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, gdzie podobnie jak w większości krajów CEA dominują ubezpieczenia komunikacyjne. W krajach, w których ubezpieczenia zdrowotne zostały sprywatyzowane, w 2008 r., po raz pierwszy we współczesnej historii ubezpieczeń najwięcej składki przypisano w ubezpieczeniach wypadkowych i chorobowych.(abstrakt oryginalny)

The financial crisis, which caused heavy losses of credit institutions, also affected the insur¬ance sector, particularly in highly developed EU countries. Insurers from the new member countries (except of the Baltic countries) have not been influenced sharply by recession because of their insur¬ance sector (under the pressure of rapid growing motorisation) has been developing faster than the real economy. However the participation of these countries in the gross written premiums and financial investments of the European insurance companies has remained very smali. It should be remarked that the half of gross written premiums and investments in this region of Europę has been placed in Poland. The life insurance dominated in our country, so the structure of insurance market is - despite a much smaller value of gross written premiums - typical for matured markets. But it not concerns the sector of personal insurances and property insurances, where the motor insurance dominates - as in the other CEA countries. In the countries where the health insurances have been commercialised in 2008 the written premium has the most value for accident insurance and sickness insurance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. CEA Statistics N°37 European Insurance In Figures, October 2009, www.cea.eu.
  2. Handschke J., Polskie doświadczenie w formowaniu i rozwoju rynku ubezpieczeń - wybrane aspekty, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 3.
  3. Mapping Global Capital Markets, Fifth Annual Report, McKinsey Global Institute 2008.
  4. Piech K.: Integracja rynków finansowych, "Bank i Kredyt" 2007, nr 4.
  5. Podstawowe problemy bancassurance - raport Rzecznika Ubezpieczonych z 13 grudnia 2007 r., http://www.rzu.gov.pl.
  6. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r. - informacja dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Izba Ubezpieczeń, http://www.piu.org.pl.
  7. Swiss Re, Sigma No. 3/2009: "World insurance in 2008" http://www.swissre.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu