BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyna-Rzucidło Magda (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Powstanie bałtyckiej przestrzeni ekonomicznej
Emerge of the Baltic Sea Economic Space
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 30, s. 45-56, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Stosunki handlowe, Typologia regionalna, Rozwój gospodarczy
Regional development, Trade relations, Regional typology, Economic development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region Morza Bałtyckiego
Abstrakt
W pierwszej dekadzie XXI wieku, bardziej niż kiedykolwiek zaobserwować można budzenie się świadomości regionalnej i poczucia wspólnej tożsamości u mieszkańców Regionu Morza Bałtyckiego (RMB). Obecne warunki polityczne, ekonomiczne, kulturowe czy społeczne wskazują na to, że region taki istnieje i proces jego scalania będzie postępować bardzo szybko. Trudno jest jednak znaleźć pozycje naukowe jednoznacznie definiujące ten obszar, gdyż region ten "nigdy nie został prawidłowo określony, w szczególności zaś nie z politycznego, społecznego lub ekonomicznego punktu widzenia"1. Próby zdefiniowania RMB jako podmiotu studium politycznego, historycznego czy gospodarczego mają miejsce dopiero od niedawna, a niniejszy artykuł jest próbą systematyzacji i częściowej jego analizy.(fragment tekstu)

The paper presents definition of the region and basic characteristic of various scientific approaches to the problematic aspects of the Baltic Sea Region. Article also identifies economic aspects of Baltic integration since 1990 until today presenting its challenges and opportunities. Basic economic indicators are presented to allow better understanding of the economic transformation process in the region.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 2. Kisiel-Łowczyc A.B., Bałtycka integracja ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 3. Koszyk-Białobrzeska R., Stosunki handlowe Polski z regionem Morza Bałtyckiego w świetle globalizacji gospodarki światowej, [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, D. Kopycińska (red.), Szczecin 2005.
 4. Kwilecki A., Region i badania regionalne w perspektywie socjologii, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, Poznań 1992.
 5. Peschel K., Perspectives of regional economic development around the Baltic, [w:] Visions and strategies in European integration: A North European perspective, L. Lundqvist (red.), Springer-Verlag, New York 1993.
 6. Rudnicki M., Polityka regionalna Unii Europejskiej, WWSB, Poznań 2000.
 7. Runblom H., Tyden M., Carlblack-Isotalo H., Historia regionu bałtyckiego, The Baltic University Press, Uppsala 1996.
 8. Russett B.M., Delineating international eegions, [w:] Quantitative international politics: Insights and evidence, J.D. Singer (red.), Free Press, New York 1968.
 9. Sagan I., Współczesne studia regionalne - Teoria i metodologia, a takie praktyka, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2 (16), Warszawa 2004.
 10. Sala S., Procesy globalizacji i ich konsekwencje dla regionów, [w:] Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, M. Strzyż (red.), Problemy Ekologii Obrazu, Kielce 2004.
 11. Sawicka J., Polska w Unii Europejskiej - Wybrane polityki sektorowe, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2006.
 12. Słownik języka polskiego, Wydawnictwa M. Orgelbrand, t. 2, Wilno 1861.
 13. Waever O., Nordic nostalgia, Northern Europe after the cold war, "International Affairs", vol. 68, No 1, Blackwell Publishing, Oxford 1992.
 14. Westin Ch., Meeting place Baltic, on the origin of societies in the Baltic region, The Baltic University Secretariat, Uppsala 1995.
 15. Dokumenty:
 16. The European union strategy for the Baltic Sea region, Background and Analysis, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Union, Luxemburg 2010.
 17. Transition Report 1999, European Bank for Reconstruction and Development, London, 1999.
 18. Handel zagraniczny Litwy w 2010 r., Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie, http://vilnius.trade.gov.pl/pl/analizy_rynkowe/article/detail,161,Handel_zagraniczny_Litwy_w_2010_r.html.
 19. Swedbank's analysis of the economic conditions and structure of the countries around the Baltic Sea from a corporate perspective, "Swedbank Baltic Sea Analysis", No 24, June 2010.
 20. CIA World Factbook 1998, 2007.
 21. www.inflation.eu, Worldwide Inflation Data.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu