BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybkowski Radosław (Jesuit University Ignatianum in Krakow, Polska)
Tytuł
Europeanization of European Universities : between Two Currents of Changes
Europeizacja uczelni w Europie : pośród dwóch nurtów przemian
Źródło
Horyzonty Polityki, 2013, vol. 4, nr 8, s. 111-123, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Europeaizacja Europy
Słowa kluczowe
Polityka oświatowa, Szkolnictwo wyższe, Mobilność ludności, Program Socrates-Erasmus, Deklaracja bolońska, Deklaracja bolońska
Education policy, Higher education, Population mobility, Socrates-Erasmus programme, Bologna process, Bologna process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istnieją dwie główne przyczyny europeizacji w szkolnictwie wyższym: proces boloński oraz polityka i działania Unii Europejskiej. Proces boloński, rozpoczęty za sprawą dobrowolnego porozumienia ministrów, stworzył stabilny system kompatybilnej i komplementarnej edukacji, umożliwiający większą mobilność studentów i kadry naukowej. Unia Europejska, chociaż dysponuje większym zapleczem instytucjonalnym, skupiła się na finansowym wspieraniu rozwijającej się mobilności. Dzięki oddziaływaniu wspomnianych dwóch sił narodził się "wymiar europejski" w szkolnictwie wyższym, co przyczynia się do zwiększania jego atrakcyjności wśród studentów i profesorów z całego świata. (abstrakt oryginalny)

There are two driving forces of Europeanization within higher education: the Bologna Process and European Union policies and activities. The Bologna Process, started as the voluntary agreement of minsters, provided a stable framework for interchangeable and compatible education, thus promoting student and faculty mobility. The European Union, although enjoying institutional and political power, was rather interested in sponsoring mobility financially. Thanks to the interplay of these two forces, the 'European dimension' in higher education has emerged, thus making it more desirable around the world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A General System for the Recognition of Higher Education Diplomas, 1985, "Bulletin of the European Communities", Supplement 8/85.
 2. Amaral, A., Neave, G., Musselin, C., Maassen, R (eds.), 2009, European Integration and the Governance of Higher Education and Research, Springer, Dordrecht.
 3. Barnett, R., 2010, Being a University, Routledge, New York.
 4. Bassett, R., 2006, Teh WTO and the University. Globalization, GATS, and American Higher Education, Routledge, New York.
 5. Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union, in: Consolidate Treaties. Charter of Fundamental Rights, Publications Office of the European Union, Luxembourg, p. 37-132.
 6. Corbett, A., 2005, Universities and the Europe of Knowledge. Ideas, Institutions and Policy Entrepreneurship in European Union Higher Education, 1955-2005, Palgrave Macmillan, Houndmills.
 7. Dobbins, M., 2011, Higher Education Policies in Central and Eastern Europe. Convergence towards a Common Model?, Palgrave Macmillan, Houndmills.
 8. Feyen, B., Krzaklewska, E. (eds.), 2013, The ERASMUS Phenomenon - Symbol of a New European Generation?, Peter Lang Publishing, Frankfurt am Main.
 9. Field, H., 2001, European integration curricula and 'Europeanisation': Alternative approaches and critical appreciation, Archive of European Integration, University of Pittsburgh, Pittsburgh, http://aei.pitt.edu/2083/ (accessed: 21.06.2013).
 10. Field, H., 2003, Integrating Tertiary Education in Europe, "Annals of the American Academy of Political and Social Science", vol. 585, pp. 182-195.
 11. From Leuven/Louvain-la-Neuve to Budapest and Wien: the Contribution of the Council of Europe to the Bologna Process, 2009, Bologna Follow Up Group, Stockholm.
 12. Fulton, O., Santiango, P., Edquist, C, El-Khawas, E., Hackl, E., 2007, OECD Reviews of Tertiary Education. Poland, OECD, Paris.
 13. Gaston, P. L., Schneider, C. G., 2010, Challenge of Bologna: What United States Higher Education Has to Learn from Europe, and Why It Matters That We Learn It, Stylus, Sterling.
 14. Haig, A., 1970, A Ministry of Education for Europe, Geo Harrap, London.
 15. Janne, H., 1973, For a Community policy on eduation, "Bulletin of the European Communities", Supplement 10/73.
 16. Magna Charta Universitatum, 1988, http://www.magna-charta.org/lib-rary/userfiles/file/mc_english.pdf (accessed: 21.06.2013).
 17. Neave, G., 2012, The Evaluative State, Institutional Autonomy and Reengineering Higher Education in Western Europe. The Prince and His Pleasures, Palgrave Macmillan, Houndmills.
 18. Neave, G., Maassen, P., 2009, The bologna Process: an Intergovernmental Policy Perspecitve, in: Amaral, A., Neave, G., Musselin, C, Maassen, P. (eds.), European Integration and the Governance of Higher Education and Research, Springer, Dordrecht, pp. 135-154.
 19. Prawo o szkolnictwie wyższym [Law on Higher Education], 2005, Dz.U. Nr 164, poz. 1365.
 20. Rybkowski, R., 2012, Ziemią i pieniędzmi. Początki federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1787-1890, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 21. St. John, E.P., 2007, Finding Social Justice in Educational Policy: Rethinking Theory and Approaches in Policy Research, in: Stage, F.K. (ed.), Using Qualitative Data to Answer Critical Questions. New Directions in In-stitutional Research (Vol. 133), Jossey-Bass, San Francisco, pp. 67-80.
 22. St. John, E.P., Daun-Barnett, N., Moronski-Chapman, K.M., 2013, Public Policy and Higher Education: Reframing Strategies for Preparation, Access, and College Success, Routledge, New York.
 23. Tertiary Education in Poland. Szkolnictwo wyższe w Polsce, 2004, the World Bank, Warsaw Office, Warszawa.
 24. The Bologna Declaration of 19 June 1999, 1999, (accessed: 21.06.2013).
 25. The Erasmus Programme 2010-2011. A Statistical Overview, 2012, European Commission, Bussels.
 26. Treaty Establishing the European Community, Dz.U. C 325 z 24.12.2002, pp. 33-183.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu