BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowska Teresa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Dokumentowanie procedury audytu wewnętrznego
Documenting Procedures for Internal Audit
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 277-287, rys., tab.,bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny, Dokumentacja, Ustawa o finansach publicznych
Accounting, Internal audit, Documentation, Act on Public Finance
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Nowa ustawa o finansach publicznych, która obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku, przewiduje m.in. zmiany w funkcjonowaniu sektora publicznego, tworzeniu budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także w zakresie planowania budżetowego, zadłużania się i audytu wewnętrznego. Celem tej ustawy jest zwiększenie przejrzystości finansów publicznych poprzez zmiany organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych, wprowadzenie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, elementów budżetu w układzie zadaniowym; ustawa wzmacnia normy ostrożnościowe w budżecie państwa i w budżetach jednostek samorządu terytorialnego oraz usprawnia audyt wewnętrzny.(fragment tekstu)

Internal audit is conducted on the basis of the annual audit plan. Auditing procedure requires the use of a variety of documents. The result of internal audit are working papers and audit report.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Komunikat nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych", Dz. Urz. Min. Fin. nr 9, poz. 70.
  2. Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, red. H. Grochowski, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2004.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia I lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, DzU nr 21, poz. 108.
  4. Sadowska T., Dowody i dokumenty audytowe, w: Audyt wewnętrzny, ZN US nr 475, Prace Katedry Rachunkowości nr 29, Szczecin 2007.
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu