BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Springer Agnieszka
Tytuł
Wybrane metodyczne aspekty oceny jakości usług : na przykładzie usług telekomunikacyjnych
Selected Methodological Aspects of the Assessment of the Quality of Services (on the Example of Telecommunications)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2005, nr 54, s. 118-128, rys., tab.
Słowa kluczowe
Jakość usług, Usługi telekomunikacyjne, Metody badania jakości, Satysfakcja klienta, Lojalność klientów, Zaspokojenie potrzeb
Quality of services, Telecommunications services, Quality testing methods, Customer satisfaction, Customer loyalty, Meet needs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Coraz częściej w literaturze przedmiotu jakość usług definiowana jest z uwzględnieniem klienta, stając się kategorią coraz bardziej subiektywną, która w trakcie pomiaru wywołuje wiele kontrowersji. Jednym z aspektów metodycznych, które wymagają wyjaśnienia w trakcie badania jakości usług, jest pytanie, na ile dokonany pomiar jest trafny i na ile zgodny z innymi bliskimi mu kategoriami. Zatem obok oceny jakości przedmiotem niniejszej analizy stały się również satysfakcja, lojalność i stopień zaspokojenia potrzeb abonentów. (fragment tekstu)

Measurement of the quality of services requires recognition of a client who is an external verifier of quality. Due to a subjective character of individual assessments it is necessary to get familiar with psychological conditions of the perception of a service. In many theories of the quality of services, apart from a notion of quality, there appear such categories as needs, expectations, satisfaction and even customer loyalty. As regards a telecommunication service, the clients while giving a general evaluation of the quality, loyalty, satisfaction and fulfillment of their needs awarded them similar marks from the average 4.78 (for fulfillment of needs) to the average of 4.63 (loyalty). The assessment of the quality of services was also based on a set of some distinguished attributes, characteristic of a given service. The measurement made on this basis proved to be most convergent with a general evaluation of quality and satisfaction. The measurement was most accurate when the weights of attributes were not differentiated or when they were differentiated at the level of their groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998.
  2. Gronroos Ch., Marketing Services the Case of the Missing Produckt, "Jounal of Business & Industrial Marketing" 1998, vol. 13 4/5.
  3. Grzegorczyk W., Lojalność klientów wobec banków, "Bank" 1999 nr 9.
  4. Parasurman A., Zeithaml V.A., Berry L.L., A Conseptual Model of Services Quality and Its Implications for Future Research, "Journal of Marketing" 1985, zeszyt 49.
  5. Rogoziński K., Nowy marketing usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
  6. Stornbacka K., Strandvik T., Gronroos Ch., Managing Customer Relationship for Profit, "International Journal of Service Industry Management" 1994, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu