BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Papla Daniel (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przykład zastosowania funkcji powiązań w badaniu zarażania rynków finansowych
Example of Using Copula Functions as a Tool for Researching Contagion in Financial Markets
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 63-72, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Rynki finansowe, Globalizacja rynków finansowych
Financial crisis, Financial markets, Globalization of financial market
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Kryzysy finansowe są ważnym zjawiskiem dla całej gospodarki, ponieważ podczas kryzysu zwiększają się koszty pośrednictwa oraz koszty kredytów, trudniejszy jest również dostęp do kredytów. Powoduje to ograniczenia działalności sektora realnego, co może prowadzić do kryzysu również i w tym sektorze. Dosyć duża częstość występowania kryzysów finansowych może prowadzić do wniosku, że sektor finansowy jest szczególnie wrażliwy na różnego rodzaju zaburzenia. Jedną z teorii, która to tłumaczy jest teoria zarażania rynków finansowych (contagion in financial markets). W tej teorii małe zaburzenia, które początkowo dotyczą jedynie kilku instytucji lub wybranego regionu, rozprzestrzeniają się jak epidemia na cały sektor finansowy, a potem na całą gospodarkę. Jak na razie brak jest ogólnie przyjętej definicji zarażania rynków finansowych, najczęściej jednak przyjmuje się, że zarażanie występuje wtedy, kiedy podczas kryzysu obserwuje się znacząco zwiększoną zależność między ruchami cen na różnych rynkach. (fragment tekstu)

This paper defines contagion as a significant increase in cross-market linkages after a shock to one country (or group of countries). According to this definition, if two markets show a high degree of comovement during periods of stability, even if the markets continue to be highly correlated after a shock to one market, this may not constitute contagion. According to this paper's definition, it is only contagion if cross-market comovement increases significantly after the shock. Main goal of this paper is to analyse changes in dependence between Polish stock market and chosen world stock market. In this paper following research hypothesis will be verified: Dependence between our stock market and other stock markets is increasing in periods of rapid decrease in value of stock market indexes. Positive verification of this hypothesis means, that there is a contagion in financial markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen F., Gale D., Financial Contagion, "The Journal of Political Economy" 2000, vol. 108, No. 1.
 2. Allen F., Gale D., Financial Intermediaries and Markets, "Econometrica" 2004, vol. 72, No. 4.
 3. Armstrong M., Copula Catalogue. Part 1: Bivariate Archimedean Copulas, maszynopis, CERNA, Paryż 2003, http://www.cerna.ensmp.fr.
 4. Bae K.-H., Karolyi G.A., Stulz R.M., A New Approach to Measuring Financial Contagion, "The Review of Financial Studies" 2003, Vol. 16, No. 3.
 5. Cherubini U., Luciano E., Vecchiato W., Copula Methods in Finance, John Wiley& Sons, England 2004.
 6. Copulas for Finance. A Reading Guide and Some Applications, ed. Bouye E. (i. in.), maszynopis. City University Business School, London, Credit Lyonnais, Paris 2000.
 7. Embrechts P., Lindskog F., McNeil A., Modelling Dependence with Copulas and Applications to Risk Management, maszynopis, ETH, Zurich 2001.
 8. Forbes K.J., Rigobon R., No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Comovements, "The Journal of Finance" 2002, Vol. 57, No. 5.
 9. Genest C, Rivest L.P., Statistical Inference Procedures for Bivariate Archimedean Copulas, "Journal of the American Statistical Association" 1993, nr 88.
 10. Jajuga K., Kuziak K., Modeling relationships in multivariate data, w: Taksonomia 10, Klasyfikacja i analiza danych Teoria i zastosowania. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 988, Wrocław 2003.
 11. Jajuga K., Papla D., Copula functions in model based clustering, w: From Data and Information Analysis to Knowledge Engineering, red. M. Spiliopoulou i in., Springer Verlag, Berlin 2006.
 12. Jajuga K., Papla D., Extreme Value Analysis and Copulas, w: Statistical Tools in Finance and Insurance, red. P. Cizek, W. Hardle, R. Weron, Springer, Berlin 2005.
 13. Joe H., Multivariate Models and Dependence Concepts, Chapman&Hall, London 1997.
 14. Kodres L.E., Matthew P., A Rational Expectations Model of Financial Contagion, "The Journal of Finance" 2002, vol. 57, No. 2.
 15. Nelsen R.B., An Introduction to Copulas, Springer Verlag, New York 1999.
 16. Papla D. Klasyfikacja spółek notowanych na GPW w Warszawie z wykorzystaniem funkcji powiązań (copula functions), w: Taksonomia 13, Klasyfikacja i analiza danych Teoria i zastosowania. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1126, Wrocław 2006.
 17. Papla D., Analiza notowań na giełdach w Polsce i na świecie z wykorzystaniem warunkowego rozkładu alfa-stabilnego i funkcji copula, w: Taksonomia 12, Klasyfikacja i analiza danych Teoria i zastosowania. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1076, Wrocław 2005.
 18. Papla D., Piontek K., Zastosowanie rozkładów a-stabilnych i funkcji powiązań (copula) w obliczaniu wartości zagrożonej (VaR), w: Wyzwania współczesnych finansów, red. K. Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 19. Papla D., Wykorzystanie funkcji copuła w budowie optymalnego portfela na przykładzie wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, w: Dynamiczne Modele Ekonometryczne - materiały konferencyjne, UMK, Toruń 2005.
 20. Papla D., Zastosowanie modelu DCC-MGARCH oraz wybranych funkcji powiązań jako narzędzia analizy ryzyka za pomocą CVAR na przykładzie GPW w Warszawie, w: Konferencja Katedr Finansów, Stan i perspektywy rozwoju rynków finansowych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 21. Patton A.J., Modelling Asymmetric Exchange Rate Dependence, "International Economic Review" 2006, vol. 47(2).
 22. Rokita P., Zastosowanie archimedesowskich funkcji powiązań (Archimedean copulas) o liczbie wymiarów większej niż 2 w analizie ryzyka portfela na rynku polskim, w: Taksonomia 13, Klasyfikacja i analiza danych Teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1126, Wrocław 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu