BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzykowski Robert (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Przestrzenne ujęcie rynku nieruchomości mieszkaniowych w latach 2007-2010
Spatial Approach Real Estate Market Apartmental in Years 2007-2010
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 97-107, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe, Analiza przestrzenna
Real estate market, Real estate housing, Spatial analysis
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W pracy przedstawiono zmiany w okresie czterech lat na rynku nieruchomości. Otwartym problemem jest zbadanie wpływu na rynek nieruchomości oprócz lokalizacji, innych czynników, które niewątpliwie wpływają na inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe, a mianowicie czynników ekonomicznych, demograficznych itp. Należałoby również zbadać jak ceny kształtują się na rynku pierwotnym w zakresie nieruchomości mieszkaniowych, działek i do-mów. (fragment tekstu)

Aim work to be to investigate occurrence dependence spatial for price immovable appearing on estate market. Spatial analysis to make possible definition similarity and difference between province and classification province similar to himself and province to differ himself. Investigation to lean on statistical material from four last years (from year 2008 to 2010). Whole calculation to become to perform in pack "Spdep" environment of programmer R-CRAN version 2.1 (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Anselin L., Local indicators of a spatial association - LISA, "Geographical Analysis" 1995, vol. 27.
 2. Anselin L., RAO's Score Test In Spatial Econometrics, "Journal of Stadstical Planning and Inferencje" 2001, vol. 97.
 3. Bivand R., Anselin L., Bernat A., Carvalho M., Chun Y., Dormann C, Dray S., Halbersma R., Lewin-Koh N., Ono H., Tiefelsdorf M., Yu D., SPDEP: Spatial dependence: weight in schemes, statistics and models, R package version 0.3-12, 2005.
 4. Gierańczyk W., Badanie struktur przemysłowych w Polsce w dobie globalizacji ze szczególnym uwzględnieniem struktury przestrzennej. Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 11, Warszawa-Kraków 2008.
 5. Groot H., Abreu M., Florax R.J.G.M., Space and Growth: A Survey of Empirical Evidence and Methods, "Region et Developpement' 2005, vol. 21
 6. Kopczewska K., Ekonometria i statystyka przestrzenna, CEDEWU, Warszawa 2007.
 7. Ligas M., Przestrzenne modele autoregresji w zastosowaniu do wyceny nieruchomości, , Journal of the Polish Real Estate Scientific Society" 2006, Vol. 14.
 8. The R Development Core Team, A language and environment for statistical computing, R Fundation for Stadstical Coputing, Viena, Austria, ISBN3-900051-07-0, URL: http://www.R-project.org.
 9. Ramirez M.T., Loboguerrero A.M., Spatial dependence and economic growth: Evidence from a panel a countries, Banco de la Republica Colombia, Working Paper 2002.
 10. Upton G., Fingleton B., Spatial Data Analysis by Example, Wiley, New York 1985.
 11. Woźniak A., Sikora J., Autokorelacja przestrzenna wskaźników infrastruktury wodno-ściekowej woj. Małopolskiego, "Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich" 2007, nr 4/2.
 12. Wolski R., Załęczna M. Nieruchomości w portfelu inwestycyjnym w warunkach polskich, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Szczecin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu