BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rozkrut Dominik (Uniwersytet Szczeciński), Łuniewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analysis of the Open-to-Close and Close-to-Open Returns on Warsaw Stock Exchange
Analiza dziennych i nocnych zwrotów akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 137-148, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Split akcji, Stopa zwrotu akcji, Spółki giełdowe
Stock split, Stock rate of returns, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Istnieje bogata literatura dokumentująca anomalie rynkowe przeczące hipotezie rynku efektywnego. Zgodnie z tą hipotezą skorygowane o ryzyko zwroty z akcji notowanych w ciągu dnia nie powinny się różnić od zmian obserwowanych między zamknięciem a otwarciem rynku. Branch i Ma przedstawiają wyniki analiz empirycznych dla anomalii polegającej na relacji pomiędzy zmianami cen od otwarcia do zamknięcia rynku, a analogicznymi zmianami cen od zamknięcia do otwarcia rynku. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dla walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)

This is confirmed by the analysis of return distributions, however observed differences become a bit less striking in case of bearish market. Nevertheless, these apparent anomalies strongly places themselves on the list of other already well researched effects, like day-of-the-week effect, January effect weekend effect, tum-of-the-month effect, stock split effect, size effect, low PE effect. All of them reflect inefficiency within markets.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Branch, B.S., Ma A., The overnight return, one more anomaly, Working paper, University of Massachusetts, Amherst 2006.
 2. Branch, B.S., Ma A., Sawyer J., Closed End Fund Performance on a Daily Basis: The Discovery of a New Anomaly, Working paper, University of Massachusetts, Amherst 2006.
 3. Cliff M., Cooper M.J., Gulen H., Return differences between trading and non-trading hours: Like night and day, Working paper, SSRN 2008.
 4. Fama E.F., Ejficient capital markets: a review of theory and empirical work, "Journal of Finance" 1970, vol. 25.
 5. Fama E.F., Ejficient capital markets U, "Joumal of Finance" 1991, vol. 46.
 6. Jensen M., Some anomalous evidence regarding market efficiency, , Journal of Financial Economics" 1978, vol. 6.
 7. Kelly M.A., Clark S.F., Returns in Trading versus Non-Trading Hours: The Difference is Day and Night, Working paper, Lafayette College, University of North Carolina at Charlotte 2009.
 8. Lakonishok J., Smidt S., Are seasonal anomalies real? A ninety-year perspective, "Review of Financial Studies" 1988, vol. 1.
 9. Łuniewska M., Ekonometria finansowa. Analiza rynku kapitałowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 10. Rozkrut D., Searches for the day of the week effect on the Polish stock market. Folia Oeconomica Stetinensia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 11. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Placet, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu