BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rozkrut Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2007
Foreign Direct Inyestments in Westpomeranian Region in 2002-2007
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 149-163, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Lokalizacja produkcji przemysłowej, Analiza danych statystycznych
Foreign investment, Industrial production location, Statistical data analysis
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Od kilkudziesięciu lat obserwujemy szybki wzrost inwestycji zagranicznych, które są jedną z form międzynarodowego transferu kapitału. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie rozmiaru inwestycji zagranicznych w województwie zachodniopomorskim na tle Polski w latach 2002-2008, w szczególności rozpoznanie skali i struktury podmiotów z udziałem zagranicznym według wielkości oraz kierunków pochodzenia zainwestowanego kapitału. (fragment tekstu)

The paper aims at presenting the scale of foreign investments in Westpomeranian region in the period of 2002-2008, in particular by depiction of the size and the structure of foreign investors and their origin, compared with similar analysis for other regions and the country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Ancyparowicz G., Fundusze i towarzystwa inwestycyjne po kryzysie na rynku subprime, Główny Urząd Statystyczny, Departament Statystyki Finansów.
  2. Ancyparowicz G., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym. Główny Urząd Statystyczny, Departament Statystyki Finansów.
  3. Błuszkowski J., Garlicki J., Opinia inwestorów zagranicznych o społecznych i ekonomicznych warunkach działalności w Polsce, Raport z badania przeprowadzonego na zlecenie PAIZ przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, Warszawa 2008.
  4. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w latach 2005, 2006, 2007, 2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  5. Dziemianowicz W., Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów, Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS.
  6. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Badania atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski 2006, Gdańsk 2006.
  7. Napływ inwestycji zagranicznych do Polski spadł o 16 proc, "Gazeta Wyborcza" 12.02.2010.
  8. NBP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce.
  9. Sadowska-Cieślak E., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla polskiej gospodarki, w: Znaczenie kapitału zagranicznego dla polskiej gospodarki. Zeszyty BRE Bank -Case, Warszawa 2000.
  10. Szczecin w liczbach. Urząd Statystyczny w Szczecinie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu