BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trippner Paweł (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Analiza sprawności zarządzania funduszami inwestycyjnymi TFI Pioneer
Investment Funds Company Pioneer Management Efficiency Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 215-228, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Sprawność zarządzania
Investment funds, Management efficiency
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Pioneer Poland Fund
Abstrakt
Fundusze inwestycyjne są obecne na polskim rynku finansowym od 1992, kiedy to w dniu 28 lutego rozpoczęło działalność pierwsze towarzystwo TFP Pioneer. Do 1997 r. funkcjonowały one jako fundusze powiernicze. Dopiero wprowadzenie w życie Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 28 sierpnia 1997, która została znowelizowana w kwietniu 2004 r. wprowadziło do polskiego prawodawstwa pojęcie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz Funduszu Inwestycyjnego. Celem towarzystwa jest jak najskuteczniejsze zarządzanie posiadanymi przez nie funduszami, zarówno w zakresie korzyści dla swoich klientów (satysfakcjonujące stopy zwrotu), jak i w odniesieniu do samego towarzystwa (celem jego działalności jest osiąganie zysku). ' Celem niniejszego opracowania jest analiza sprawności zarządzania swoimi funduszami przez TFI Pioneer w latach 2005-2008. Ocenie poddano pięć największych funduszy z tej rodziny: Pioneer Pieniężny, Pioneer Obligacji, Pioneer Stabilnego Wzrostu, Pioneer Zrównoważony oraz Pioneer Akcji. Różnią się one między sobą składem portfela inwestycyjnego, poziomem ryzyka oraz celami polityki lokacyjnej. (fragment tekstu)

Investment funds are important element of financial market in Poland. Since 1992 they are present as financial agents. Investors entrust their savings to them to locate profitably in financial instruments. Proper funds management by Investment Funds Company (TFI) is very important factor. The main purpose of submitted article is Pioneer funds efficiency management in 2005-2008 years analysis. The financial ratios have been used. Their construction is based on data from funds annual financial reports. Information included in balance sheet and profit and loss statement have been used for the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Banaszczyk-Soroka U., Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, PWN, Warszawa 2008.
  2. Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2009.
  3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 2006.
  4. Kościelniak G., Fundusze powiernicze. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 1998.
  5. Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
  6. Miziołek T., Koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w Polsce, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, vol. 1, Szczecin 2004.
  7. Proniewski M., Niedźwiedzki A., Rynek pieniężny i kapitałowy. Podstawy teorii i praktyki. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2001.
  8. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. J. Czekaj, PWN, Warszawa 2008.
  9. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz. U., 2004, nr 146, poz. 1546.
  10. www.pioneer.com.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu