BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójtowicz Tomasz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wielkość obrotów a wzajemne korelacje stóp zwrotu spółek z GPW w Warszawie
Trading Volume and Cross-Correlations in Stock Returns on WSE
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 277-290, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wolumen obrotu, Stopa zwrotu, Giełda papierów wartościowych, Obroty handlowe, Kapitalizacja giełdowa spółek, Korelacja
Trading volume, Rate of return, Stock market, Trade turnover, Market capitalization of companies, Correlation
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
W literaturze finansowej oraz w zastosowaniach praktycznych bardzo dużą wagę przywiązuje się do badania stóp zwrotu. Jednak, jak pokazują liczne wyniki empiryczne, badania takie powinny uwzględniać również inne wielkości charakteryzujące zachowanie się cen akcji. W szczególności dotyczy to różnych miar wielkości obrotów, które są nie tylko zmienną opisującą ceny, ale zawierają istotne dodatkowe informacje. Badania empiryczne pozwoliły wykryć zależności równoczesne jak i przyczynowe pomiędzy wielkością obrotów a stopami zwrotu akcji i ich zmiennością.' Wraz z rozwojem badań nad znaczeniem wielkości obrotów wykryte zostały również inne zależności. W szczególności dotyczą one wpływu wielkości obrotów na autokorelację stóp zwrotu, która m.in. informuje o szybkości, z jaką nowa, pojawiająca się na rynku informacja znajduje odzwierciedlenie w cenach akcji. (fragment tekstu)

In this paper the impact of trading volume and capitalization on cross-correlation of stock returns on WSE is examined. The analysis is conducted on the basis of daily data of stocks quoted on WSE in 2003-2009. Computations indicate significant influence of lagged returns of high volume stocks on returns of low volume stocks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Chordia T., Swaminathan B., Trading volume and cross-autocorrelations in stock returns, "Journal of Finance" 2000, vol. 55.
 2. Conrad J., Hameed A., Niden C, Volume and autocovariances in short-horizon individual .security returns, "The Journal of Finance" 1994, vol. 49.
 3. Gallant A.R., Rossi P.E., Tauchen G.E., Stock prices and volume, "Review of Financial Studiem" 1992, vol. 5.
 4. Granger C.W.J., Investigating causal relations by economic models and cross-spectral methods, "Econometrica" 1969, vol. 37.
 5. Hiemstra C, Jones J.D., Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price - volume relation,,Journal of Finance" 1994, vol. 49.
 6. Karpoff J.M., The relation between price changes and trading volume: A survey, ,Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1987, vol. 22.
 7. Lamoureux C.G., Lastrapes W.D., Heteroscedasticity in stock return data: Volume versus GARCH effects, "Journal of Finance" 1990, vol. 45.
 8. LeBaron B., Persistence of the Dow Jones Index on Rising Volume, Working Paper. University of Wisconsin.
 9. Lee B.S., Rui O.M., The dynamic relationship between stock returns and trading volume: Domestic and cross-country evidence, "Journal of Banking and Finance" 2002, vol. 26.
 10. Lee C, Swaminathan B., Price momentum and trading volume, "The Joumal of Finance" 2000, vol. 55.
 11. Llorente G., Michaely R., Saar G., Wang J., Dynamie yolume-return relation of individual stock, "The Review of Financial Studiem" 2002, vol. 15.
 12. Lo A., MacKinlay C.,When are contrarian profits due to stock market overreaction? "Review of Financial Studiem" 1990, vol. 3.
 13. Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu