BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosztowniak Aneta (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na przepływy kapitału w gospodarce światowej
Influence Global Financial Crisis' on Capital Flows in World Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 673-682, Rys., tab., bibliogr. poz. 9
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Przepływy kapitałowe
Financial crisis, Capital flows
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł podejmuje próbę przedstawienia głównych konsekwencji globalnego kryzysu finansowego na zmiany napływu kapitału zagranicznego do krajów rozwiniętych, rozwijających się, rynków wschodzących oraz krajów transformujących się. Analiza obejmuje lata 1990-2008 i koncentruje się na zmianach napływu ZIB, kapitałów prywatnych i publicznych oraz kapitałów udziałowych i dłużnych.(abstrakt oryginalny)

The study examines main conseąuences of global financial crisis on external capital inflows to advanced economies, emerging and developing economies and countries in transition. The analysis comprises the years 1990-2008 and aims at changes of FDI inflows, private and public capital as well as equity and debt flows.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Global Development Finance (GDF) za lata 2007-2009, The World Bank, Washington D.C. Global Development Finance 1999, The World Bank, Washington D.C, 1999
  2. Kosztowniak A.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a wzrost zagraniczny w świecie, [w:] Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących, red. J. Czech-Rogosz, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2009.
  3. Kosztowniak A.: Stabilizacja i nadzór międzynarodowego systemu finansowego a kryzysy finansowe, [w:] Rynki finansowe w warunkach kryzysu, red. M. Kalinowski, CeDeWu, Warszawa 2009.
  4. OECD Main Economic Indicators (MEI), http://www.oecd.org.
  5. Prospects for the Global Economy, [w:] Global Economic Prospects, The IBRD/ The World Bank, Washington D.C, 2009.
  6. Ramalho R., Rodrigez-Meza J., Yang J.: Financial Crisis, How are Firms in Eastern and Central Europę Reading to the Financial Crisis?, World Bank Group, Enterprise Note No. 8, December 2009
  7. UNCTAD, ^Fo/-W/nve5toe«r i?epor; 2009,
  8. United Nations, New York, July 2009.
  9. Word Economic Outlook, Sustaining the Recovery, IMF, October 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu