BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bałandynowicz-Panfil Katarzyna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Procesy demograficzne w województwie pomorskim i ich konsekwencje dla regionalnego rynku pracy
The Demographic Processes in the Pomeranian Voivodeship and their Implications for a Regional Labour Market
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 30, s. 123-135, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Procesy demograficzne, Regionalny rynek pracy, Rynek pracy, Struktura ludności
Demographic process, Regional labour market, Labour market, Population composition
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na otoczenie bliższe, lokalne, w którym silnie występujące procesy demograficzne mają równie istotny wpływ na kształtowanie się relacji rynku pracy, jak ma to miejsce w przypadku analizy w szerszej skali. Wybór rynku pracy został podyktowany przekonaniem, iż stanowi on jeden z najbardziej obrazowych obszarów funkcjonowania społeczności, łącząc zarówno sferę stosunków międzyludzkich, jak i dobrobytu ekonomicznego w ogólnie pojętą wartość jakości życia1. Podstawową przesłanką podjęcia tematu jest zatem potrzeba bliższej analizy procesów demograficznych w skali lokalnej oraz zbadanie głównych konsekwencji ich przebiegu dla regionalnego rynku pracy. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to analyze the significance of the relationship between contemporary demographic processes and labour market relations in the narrower, local perspective. Pomeranian voivodeship has been chosen as the research area. Firstly, theoretical issues, relating to the impact of population processes on the labour market, were examined. Then, an analysis based on statistical data concerned the structure of society, in particular: size of population, age, gender and a degree of urbanization. Given that and specificity of the Pomeranian labour market a number of consequences were shown, as well as the key actions needed to take to exploit opportunities and reduce disadvantages for the labour market development in the perspective of changing demographics.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności, Urząd Statystyczny w Gdańsku, www.stat.gov.pl/ gdansk.
 2. Bezrobocie w województwie pomorskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, www.wup.gdansk.pl.
 3. Holzer J.Z., Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 4. Kotowska I.E., Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania, [w:] Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, red. I.E. Kotowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999.
 5. Kowalska I., Zmiany stanu i struktury rodzin w kontekście przemian procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2002, [w:] Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, PWE, Warszawa 2003
 6. Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie pomorskim w 2009 r., Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk 2010.
 7. Ludność, Urząd Statystyczny w Gdańsku, www.stat.gov.pl/gdansk.
 8. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 9. Makać W., Podstawowe metody statystyczne w analizie pracy, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1996.
 10. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000-2010, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.
 11. Pomorskie obserwatorium rynku pracy. Raport VIII/2010. Wersja podstawowa, red. M. Nowicki, Gdańsk, marzec 2010.
 12. Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, PWE, Warszawa 2003.
 13. Prognoza ludności na lata 2008-2035, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
 14. Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, red. Kotowska I. E., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999.
 15. Rocznik Demograficzny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 16. Wskaźniki monitorujące rynek pracy. Województwo pomorskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, www.wup.gdansk.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu