BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Anglosaski model gospodarki wolnorynkowej - ujęcie ewolucyjno-teoretyczne
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania, 2011, s. 21-35, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Modele gospodarki narodowej, Liberalizm gospodarczy, Neoliberalizm
Models of national economies, Laissez faire, Neoliberalism
Abstrakt
Opracowanie przyjmuje za cel identyfikację podstawowych cech anglosaskiego modelu gospodarki wolnorynkowej w ujęciu teoretycznym, a także przedstawienie zarysu historycznej ewolucji tego modelu. Takie podejście pozwoli na pełniejsze zrozumienie, czym ten model był w przeszłości, a czym jest dzisiaj, jak również na lepszą systematyzację wiedzy o jego cechach wyróżniających i ponadczasowych, niezbędną z punktu widzenia nurtu badawczego ekonomii porównawczej.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bossak J.W.: Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie. SGH, Warszawa 2008.
 2. Crouch C.: Models of Capitalism. "New Political Economy" 2005, Vol. 10/4.
 3. Index of Economic Freedom 2011. Heritage Foundation, www.heritage.org./index
 4. Rothbard M.N.: What Has Government Done to Our Money? Ludwig von Mises Institute/Auburn University, Auburn 1990.
 5. Baudrillard J.: Ameryka. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001.
 6. Jacoby S.M.: Economic Ideas and the Labor Market: Origins of the Anglo-American Model and Prospects for Global Diffusion. "Comparative Labor Law & Policy Journal" 2005, Vol. 25/1.
 7. Rothbard M.N.: America᾽s Great Depression. Sheed and Ward, Kansas City 1975.
 8. Moggridge D.E.: Maynard Keynes. An Economist᾽s Biography. Routledge, London 2005.
 9. Szpak J.: Historia gospodarcza powszechna. PWE, Warszawa 2007.
 10. Friedman M., Friedman R.: Wolny wybór. Wydawnictwo Panta, Sosnowiec 1994.
 11. Reinhoudt J.: The Myth of the ῾Anglo-SAxon Model᾽. 'The American", 26.01.2007.
 12. Gidddens A.: Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji. Książka i Wiedza, Warszawa 1999.
 13. Wojtyna A.: Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym. W: Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju. Red. A. Wojtyna. PWE, Warszawa 2008.
 14. Doing Business Ranking 2011, www.doingbusiness.org
 15. Plender J.: Which Capitalism? Will the Anglo-American Model Triumph? "New Economy" 2003, Vpl. 10/1.
 16. Czech S.: Nordycki model państwa dobrobytu - zarys ewolucji i perspektyw. W: Społeczno-kulturowe uwarunkowania systemów gospodarczych. Red. S. Swadźba, I. Ostoj. "Studia Ekonomiczne" nr 69, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.
 17. Sapir A.: Globalization and the Reform of European Social Models. "Journal of Common Market Studies" 2006, Vol. 44/2.
 18. Irvin G.: Iequality and the Anglo-American Economic Model. International Centre for Economic Research, "Working Paper" 2007, No. 26.
 19. OECD Statistics: Emloyment and Labor Markets, Key Tables. OECD, www.oecd.org.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu