BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głód Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Podejście ewolucyjne w koncepcjach opisujących proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania, 2011, s. 50-66, Rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Rynki międzynarodowe, Rozwój przedsiębiorstwa
Economic globalization, Enterprise internationalization, International market, Enterprise development
Abstrakt
Aby móc skutecznie konkurować i odnosić sukcesy na rynkach międzynarodowych, współcześni menedżerowie muszą zrozumieć i docenić warunki, w jakich działają. Występujące na szeroką skalę procesy internacjonalizacji są atrybutem współczesnej gospodarki. W ujęciu makroekonomicznym internacjonalizację i globalizację utożsamia się przede wszystkim ze wzrostem liczby i stopnia intensywności powiązań gospodarczych zarówno w wymiarze krajowym, jak i regionalnym. Procesy te stanowią jedno z najtrudniejszych wyzwań, wobec których stoją menedżerowie odpowiedzialni za rozwój przedsiębiorstw. Wśród wielu podejść próbujących przybliżyć zachodzące procesy internacjonalizacji na szczególną uwagę zasługuje podejście ewolucyjne.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Lee J., Balasundram M.: Smali Business and Globalization. "The Business Review" 2007, Vol. 7.
 2. Encyklopedia powszechna PWN. Warszawa 1976.
 3. Machaczka J.: Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza. PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 4. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1996.
 5. Gorzelak G.: Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy. T. 14. Warszawa 1989.
 6. Clarke L.: Zarządzanie zmianą. Gebethner i S-ka, Warszawa 1997.
 7. Czerska M.: Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 8. Gościński J.W.: Cykl życia organizacji. PWE, Warszawa 1989.
 9. Quinn R.E., Cameron K.: Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence. "Management Sciene" 1983, No. 1.
 10. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami. Uczelnianie Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002.
 11. Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej. Red. M. Przybyła. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wroclaw 2001.
 12. Crozier M.: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. PWE, Warszawa 1993.
 13. Rymarczyk J.: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2004.
 14. Czinkota M., Johnston W.: Segmenting U.S. Firms for Export Development. "Journal of Business Review"1981, No. 4.
 15. Buckley A.: Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena. PWN, Warszawa 2002.
 16. Budzyński W.: Wizerunek firmy: kreowanie, zarządzanie, efekty. Poltext, Warszawa 2002.
 17. Aharoni Y.: The Foreign Investment Decision Process. Harvard Graduate School of Business, Cambridge, MA, 1966.
 18. Macias J.: Internacjonalizacja i globalizacja działalności przedsiębiorstw - tendencja XXI wieku. "Przegląd Organizacji" 2009, nr 5.
 19. Pietrasieński P.: Międzynarodowe strategie marketingowe. PWE, Warszawa 2003.
 20. Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje. Red. E. Duliniec. SGH, Warszawa 2007.
 21. Gorynia M., Jankowska B.: Teoria internacjonalizacji. "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 10.
 22. Patora-Wysocka Z.: O teorii internacjonalizacji działalności gospodarczej przez pryzmat MSP i firm zagranicznych. "Przegląd Organizacji" 2004, nr 9.
 23. Johanson J., Vahlne J.E.: The Internationalization Process of the Firm. "Journal of Business Studies" 1997, No. 8(1).
 24. Cieślik J.: Zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa. SGPiS, Warszawa 1987.
 25. Welch L.S., Luostarinen R.: Internationalization: Evolution of a Concept. "Journal of General Management" 1988, No. 14 (2).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu