BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczyńska-Adamczyk Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ekonomiczne konsekwencje obowiązków przewoźników lotniczych w zakresie praw pasażerów, wynikające z wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania, 2011, s. 67-80
Słowa kluczowe
Transport lotniczy, Odpowiedzialność przewoźnika, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Air transport, Carriers' liability, Judgments of the European Court of Justice
Abstrakt
Celem wprowadzenia Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, było podniesienie standardów ochrony pasażerów podróżujących drogą lotniczą. Środki przyjęte do realizacji tego celu zapewniły od chwili jego wejścia w życie ochronę praw pasażerów na wysokim, niespotykanym dotąd poziomie.(...) Pomimo ponadpięcioletniego obowiązywania przepisów Rozporządzenia, nadal powstają liczne wątpliwości interpretacyjne (...). Rozstrzyganie tych wątpliwości należy do ETS, którego rola w zakresie interpretacji przepisów prawa europejskiego ma pierwszorzędne znaczenie. Orzecznictwo ETS, w którym panuje - zgodna z ogólnoeuropejską - tendencja do umacniania ochrony praw konsumentów w duchu komercjalizacji dóbr osobistych, znacznie rozszerzyło zakres obowiązków i ciężarów przewoźników.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dz.Urz. L nr 46.
 2. Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego i Rady o stosowaniu rozporządzenia 261/2004
 3. Dz.U. 2007, nr 37.
 4. Wyrok TSWE z dnia 22.12.2008 w sprawie C 549/07,Friederike Wallentin-Hermann przeciwko Alitalia. Dz.U. C 2009 nr 44
 5. Wyrok TSWE z dnia 19.11.2009 w sprawach połączonych C 402/07 i C 432/07, Christofer Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon przeciwko Condor Flugdienst GmbH oraz Stefan Boeck, Cornelia Lepuschitz przeciwko Air France SA. Dz.U. C 2010 nr 24
 6. Komunikat prasowy z dnia 30.03.2011 r., www.ryanair.com
 7. www.europa.eu.pol/trans
 8. www.ulc.gov.pl
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010
 10. Polkowska M., Szymajda I.: Konwencja Montrealska. Komentarz. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego. Warszawa 2004.
 11. Evaluation of Regulation 261/2004, final report, February 2010.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu