BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotas Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kluczowe czynniki sukcesu organizacji sektora publicznego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania, 2011, s. 108-116, Tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Kluczowe czynniki sukcesu, Sukces przedsiębiorstwa, Sektor publiczny, Przedsiębiorstwo sektora publicznego
Key success factors, Success of the company, Public sector, Public sector enterprise
Abstrakt
Podstawową różnicą pomiędzy przedsiębiorstwami sektora prywatnego i publicznego jest cel, dla którego funkcjonują. W pierwszym przypadku jest to wypracowanie zysku wyrażonego w wartościach monetarnych, natomiast dla organizacji publicznych - zaspokojenie potrzeb społecznie uznanych za ważne. Różnice występujące między sektorem prywatnym i publicznym w znacznym stopniu wpływają na identyfikację i hierarchizację kluczowych czynników sukcesu organizacji. O ile literatura przedmiotu dostarcza gotowych zestawień tego typu czynników dla pierwszych z wymienionych wyżej organizacji, o tyle w przypadku podmiotów zarządzania publicznego jest to pole wymagające eksploracji. Autorka publikacji podjęła próbę identyfikacji kluczowych czynników sukcesu organizacji sektora publicznego na podstawie analizy literatury przedmiotu.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne. Placet, Warszawa 2004.
 2. Penc-Pietrzak I.: Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 3. Drucker P.: Zarządzanie w XXI wieku. Muza S.A., Warszawa 2000.
 4. Skrzypek E.: Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu w społeczeństwie wiedzy. "Problemy Jakości" 2007, nr 1.
 5. Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1994.
 6. Lisiński M.: Metody planowania strategicznego. PWE, Warszawa 2004.
 7. Flores L.G., Fadden J.: How to Have a Successful Strategie Planning Meeting. "Traing & Development", January 2000.
 8. Rockart J.F.: Chief executives define their own data needs. "Harvard Business Review", Vol. 57.
 9. Brotherton B., Shaw J.: Towards an identification and classification of critical success factors in UK hotels pic. "International Journal of Hospitality Management" 1996, Vol. 15, No. 2.
 10. Meibodi L., Monavvarian A.: Recognizing critical success factors to achieve the strategic goals of SAIPA Press. "Business Strategy Series" 2010, Vol. 11, No. 2.
 11. Sirus K., Moghaddam R.: Organizational critical success factors and competencies. "Management Magazine" 2007, No. 120.
 12. Boynton A., Zmud R.: An assessment of critical success factors. "Sloan Management Review" 1984, Vol. 25, No. 4.
 13. Bartes F., Strzednicki A.: Walka konkurencyjna przedsiębiorstw. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 14. Rockart J., Bullen C.: A primer critical success factors. "Center for Information Systems Research Working Paper" 1981, No. 69.
 15. Rockart J., Cresenz A.D.: A process for the Rapid Development of Systems in Support of Managerial Decision Making. MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, 1983.
 16. Zarepur J.: Information management systems and critical success factors in smali agen- cies. "Ravesh Magazine" 2001, No. 68.
 17. Lemańska-Majdzik A.: Czynniki sukcesu firmy na rynku w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Innowacyjne aspekty strategii przedsiębiorstwa globalnego w zintegrowanej Europie. Red. L. Sobola. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2007.
 18. Administracja publiczna. Red. J. Boć. Kolonia Limited, Wrocław 2004.
 19. Thompson A., Strickland A.: Strategie management. Concept and Cases. Irwin, New York 1993.
 20. Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2001.
 21. Griffin W.R.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1998.
 22. Freeman R.E.: Strategic management. A stakeholder approach. Pistman Publishing, Boston 1984.
 23. Dewettinck K., Ameijde M.: Linking leadership empowerment behaviour to employee attitudes and behavioural intentions. "Personnel Review" 2011, Vol. 40, No. 3.
 24. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami. Uczelnianie Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002.
 25. Zarządzanie strategiczne - koncepcje - metody. Red. R. Krupski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 26. Lisiecka K.: Kreowanie jakości. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002.
 27. Gartner W.B.: A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. "Academy of Management Review" 1985, No. 10 (4).
 28. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A.: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody. Difin, Warszawa 2002.
 29. Budzyński W.: Wizerunek firmy: kreowanie, zarządzanie, efekty. Poltext, Warszawa 2002.
 30. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 31. Filipczuk J.: Zarządzanie strategiczne. Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003.
 32. Frączkiewicz-Wronka A.: Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010.
 33. Badri M.A., Davis D.: A study of measuring the critical factors of quality management. "International Journal of Quality and Reliability Management" 1995, Vol. 12, No. 2.
 34. Hyland P., Mellor R., Kondepudi R.: A comparison of Australian firms and their use of continuous improovement tools. "The TQM Magazine" 2000, Vol. 12, No.2.
 35. Terziovski M., Soahl A., Samson D.: Best practice implementation of total quality management: multiple cross-case analysis of manufacturing and service organizations. "Total Quality Management" 1996, Vol. 7.
 36. Youssef M., Zairi M.: Benchmarking cricital factors for TQM. Part II - empirical results from different regions in the world. "Benchmarking for Quality Management & Technology" 1995, Vol.2, No. 2.
 37. Cangemi J.P., Lazarus H., McQuade T., Fitzgerald J., Conner J., Miller R., Murphree W.: Successful leadership practices during turbulent times. "Journal of Management Development" 2011, Vol. 30, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu