BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciak Jolanta (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Górniewicz Grzegorz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Zadłużenie zagraniczne Polski w pierwszej dekadzie XXI wieku
External Debt of Poland in the First Decade of XXI Century
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 61-74, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zadłużenie zagraniczne, Redukcja zadłużenia zagranicznego
Foreign debt, Reduction of foreign debt
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Globalne rozmiary zadłużenia zagranicznego są w ostatnim okresie największe w historii, co spowodowało, że zadłużenie stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów finansowych świata. W grupie największych dłużników od kilku już dziesięcioleci znajduje się również Polska. (abstrakt oryginalny)

The global scale of extermal debt is the greatest in history, which made it one of the biggest financial problems in the world. Poland has benn among the greatest debtors for a few dozens years, The objective of the paper is to show the scale, reasons and tendencies concerning Polish exteral debt. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Antowska-Rartosiewicz I., Małecki W., Zadłużenie zagraniczne Polski, Fundacja im. F. Eberta w Polsce, Warszawa 1991.
 2. Gostomski E., Lepczyński B., Zadłużenie zagraniczne polskich przedsiębiorstw-prognoza do 2006 r., "Finansista" 2002.
 3. Górniewicz G., Konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007.
 4. Górniewicz G., Wpływ wzrostu zadłużenia zagranicznego polskich przedsiębiorstw na zadłużenie zagraniczne ogółem, w: Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, red. M, Fertsch, S. Trzcieliński, Poznań 2002.
 5. Górniewicz G., Zadłużenie zagraniczne. Polska a kraje rozwijające się, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2000.
 6. Karcz Z., Zadłużenie zagraniczne Polski, Diffin, Warszawa 2006.
 7. Klawe A. J. , Makać A., Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych, PWN, Warszawa 1987.
 8. Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Nowe tendencje i próby regulacji, L. Balcerowicz (red.), PWN, Warszawa 1987.
 9. Krawczyk R., Wielka przemiana. Upadek i odrodzenie polskiej gospodarki. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.
 10. Ners K. J., Pomoc zagraniczna dla Europy Środkowej i Wschodniej, "Sprawy Międzynarodowe" 1996, Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych.
 11. Sulimierski B., Problemy zadłużenia zagranicznego i jego obsługi, maszynopis.
 12. U źródeł polskiego kryzysu. Społeczno - ekonomiczne i uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski w łatach osiemdziesiątych, A. Muller (red.), Warszawa 1985.
 13. Walewska D., Trudniejszy dostęp do kapitału, "Rzeczpospolita" 1997, nr 88.
 14. Zabielski K., Zadłużenie zewnętrzne Polski a polityka gospodarcza w latach osiemdziesiątych (aspekty pragmatyczne), materiały na konferencję: Problemy zewnętrznego zadłużenia Polski i sposoby ich rozwiązywania, Warszawa 11 czerwca 1981.
 15. Zadłużenie zagraniczne Polski i drogi jego przezwyciężania (geneza, charakter i skutki zadłużenia), J. Sołdaczuk (red.), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego oraz Instytut Gospodarki Narodowej, Warszawa 1986.
 16. Dane Ministerstwa Finansów, Zadłużenie wolnodewizowe Polski, załącznik 1.
 17. Informacja Ministerstwa Finansów na temat "Zadłużenia zagranicznego Polski", Warszawa 16 grudnia 1991.
 18. Rocznik polityczny i gospodarczy 1985, PWE, Warszawa 1986.
 19. Rocznik polityczny i gospodarczy 1987, PWE, Warszawa 1988.
 20. Rocznik statystyczny 1996, GUS, Warszawa 1997.
 21. Informacja Ministerstwa Finansów: Spłata długu wobec Klubu Paryskiego, www.mf.gov.pl.
 22. www.nbp.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu