BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olbrych Barbara (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w procesie wypłacalności gospodarstw domowych
Risk Management in the Process of Household Solyency
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 723-734, Rys., bibliogr. poz. 9
Słowa kluczowe
Ryzyko, Zarządzanie, Gospodarstwa domowe
Risk, Management, Households
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Konsumpcyjny styl życia powoduje wzrost liczby osób żyjących na kredyt. Niezbędne zatem staje się prawidłowe zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego poprzez ustalenie odpowiedniej struktury dochodów i wydatków. Celem badania jest przedstawienie znaczenia zarządzania ryzykiem w procesie wypłacalności gospodarstw domowych oraz ukazanie stanu ich zadłużenia.(abstrakt oryginalny)

Consumerist lifestyle causes that a growing number of people live off credit. Thus, what is becoming necessary is appropriate management of the household budget via establishing a suitable structure of income and expenditure. The aim of this research is to demonstrate the significance of risk management in the process of household soIvency and to show the households' debts.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bodie Z., Merton R.; Finanse, PWE, Warszawa 2003.
  2. Bywalec C: Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa 2009.
  3. InfoDług (www.cigi.pl).
  4. Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W.: Problemy ryzyka instytucji finansowych, [w:] Wyzwania współczesnych finansów, red. K. Jajuga, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  5. Jajuga K.: Nowe tendencje w zarządzaniu finansami osób indywidualnych, [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wyd. UMCS, Lublin 2008.
  6. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódż 1982.
  7. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, InfoDług, listopad 2009 (www.cigi.pl).
  8. Świecka B.: Niewypłacalność gospodarstw domowych, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
  9. Wałęga G.: Zadłużenie polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów bankowych, [w:] Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu