BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechocki Maciej
Tytuł
Ryzyko finansowe inwestowania w aktywa trwałe
Financial Risk of in Yesting in Fixed Assets
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 735-739, Bibliogr. poz. 11
Słowa kluczowe
Ryzyko, Ryzyko finansowe, Inwestycje
Risk, Financial risk, Investment
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Inwestowanie w aktywa trwałe pociąga za sobą odmienne obszary ryzyka. Korzyści wynikające z inwestowania w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, i prawne są pomniejszane kosztami efektu amortyzacji. Kosztów tych nie da się uniknąć, lecz można je minimalizować. Minimalizacja kosztów efektu amortyzacji to wybieranie najkorzystniejszego wariantu zgodnego z uwarunkowaniami polityki rachunkowości.(abstrakt oryginalny)

Investments in fixed assets entail different risk areas. Benefits of investing in real fixed assets and intangible assets are reduced by the costs of the effect of depreciation. These costs can not be avoided, but we can minimalize them. Minimalizing the costs of the effect of depreciation is selecting the best possible option consistent with determinants of accounting policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobija M.: Zarys rachunkowości zarządczej, AE, Kraków 2006.
 2. Gabrusewicz W. i in.: Rachunkowość zarządcza, AE, Poznań 2006.
 3. Kiziukiewicz T.: Rachunkowość zarządcza. Ekspert, Wrocław 1997.
 4. Niemczyk R.: Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Bydgoszcz 1999.
 5. Piechocki M.: Próg rentowności, [w:] Rachunkowość zarządcza, red. J. Kozłowski, WSM, Gdynia 1999.
 6. Piechocki M.: Ryzyko amortyzacji w procesie inwestowania, [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2005.
 7. Piechocki M.: Ryzyko nieproporcjonalnego rozwoju, [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2004.
 8. Piechocki M., Poziemska B.: Ryzyko projektów inwestycyjnych w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2008.
 9. Sojak S.: Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2003.
 10. Wermut J.; Rachunkowość zarządcza, Oddk, Gdańsk 2004.
 11. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami, DzU 2002, nr 76, poz. 694, DzU 2004, nr 60, poz. 535, nr 139, poz. 1324.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu