BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkiewicz Edyta (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Badanie przyczynowości w relacji cena-wolumen na przykładzie kontraktów terminowych na indeks WIG20
The Causality Analysis in Price-Volume Relationship: WIG20 Index Futures
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 479-488, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Spółki giełdowe, Kontrakty terminowe, Przyczynowość
Stock market companies, Fixed-period contracts, Causality
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
W praktyce rynkowej wolumen obrotu jest jednym z głównych parametrów poddawanych analizie przez inwestorów giełdowych. Jest to, obok kursu danego waloru, drugi z czynników, na których opiera się analiza techniczna rynków kapitałowych. Inwestorzy posługujący się tą metodą wierzą, że wielkość wolumenu jest potwierdzeniem ruchów cen i przede wszystkim służy jako wyznacznik pozwalający określić siłę trendu. Duży przyrost wolumenu jest interpretowany jako zapowiedź kontynuacji trendu, natomiast mały przyrost jako zapowiedź odwrócenia trendu. Analiza techniczna dysponuje kilkoma wskaźnikami zbudowanymi na podstawie wolumenu, z których najbardziej popularne to wskaźnik równowagi wolumenu (OBY) lub wskaźnik akumulacji/dystrybucji (A/D).(fragment tekstu)

The aim of research presented in the article is to identify the causal relationship between price (return) and the volume traded on the W1G20 index futures. The analysis are based on methodology of auto-regressive vector models (VAR). The occurrence of causal linkages is considered in the context of the efficient market hypothesis, sequential information arrival hypothesis and the mixture of distributions hypothesis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Clark, P.K., A Subordinated Stochastic Process Model with Finite Variance for Speculative Prices, "Econometrica" 1973, vol. 41.
  2. Copeland T.E, A Model of Asset Trading under of Assumption of Sequential Information Arrival, "Journal of Finance" 1976, vol. 31.
  3. Elder A., Zawód inwestor giełdowy: psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  4. Epps T.W., Epps M.L., The Stochastic Dependence of Security Price Changes and Transaction Volumes: Implications for the Mixture-of-Distribution Hypothesis, "Econometrica" 1976, vol. 44.
  5. Jennings R.H., Starks L.T., Fellingham J.C., An Eąuilibrium Model of Asset Trading with Sequential Information Arrival, "Journal of Finance" 1981, vol. 36.
  6. Kusideł E., Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania. Absolwent, Łódź 2000.
  7. Osińska M., Ekonometria współczesna. Dom Organizatora, Toruń 2007.
  8. Rembeza J., Przekota G., Szczepańska-Przekota A., Analiza powiązań pomiędzy indeksami giełdowymi i wielkością obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Bank i  Kredyt" styczeń 2008.
  9. Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K., Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i  finansowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu