BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Truchanowicz Marcin
Tytuł
Zmiana organizacji systemu gwarantowania - dlaczego?
Why Reorganise the Risk Management System?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 749-759
Słowa kluczowe
Organizacja, Zmiany organizacyjne
Organisation, Organisational change
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule przedstawiony został sposób rekonstrukcji przez KDPW koncepcji systemu gwarantowania rozliczania transakcji w taki sposób, aby jak najbardziej odpowiadał aktualnym standardom stosowanym przez największe izby rozliczeniowe na świecie. W ogólnym zarysie przedstawiona została koncepcja zaprojektowanego przez KDPW systemu gwarantowania opartego o metodologię SPAN®, stworzoną i rozwijaną przez Chicago Mercantile Exchange, Inc., która to jest wykorzystywana jako narzędzie do obliczania wymagań depozytowych przez szereg instytucji rozliczeniowych na świecie. Metodologia SPAN®, poprzez kompletny opis ryzyka, umożliwia znacznie bardziej precyzyjny pomiar ryzyka niż metodologia stosowana obecnie przez KDPW, co podniesie poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności na polskim rynku finansowym. Ponadto, wprowadzenie pełnej metodologii SPAN® doprowadzi do większej transparentnosci polskiego rynku z punktu widzenia stosowanych metod zarządzania ryzykiem, gdyż dla dużych inwestorów zagranicznych metodologia SPAN® jest rozpoznawalnym standardem. strakt oryginalny)

The article presents reorganisation of KDPWs risk management system aimed at bringing it in line as much as possible with the current standards of the largest clearing houses globally. It out-lines the concept of KDPWs risk management system designed on the basis of SPAN methodology developed and implemented by Chicago Mercantile Exchange, Inc. and used as a tool of performance bond (margin) calculation by many clearing institutions around the world. Thanks to complete risk description, SPAN ensures more accurate risk measurement than the methodology currently used by KDPW, and thus will enhance the safety of operations on the Polish financial market. In addition, implementation of the complete SPAN methodology will ensure more transparency of the Polish market in terms of applied risk management methods because SPAN is a standard recognised by large foreign investors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu