BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mihilewicz Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Modelowanie czasu przeżycia spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Modeling Survival Time for Companies Listed on Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 489-498, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Cykl życia organizacji, Spółki giełdowe, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Analiza dyskryminacyjna, Funkcja zagrożenia
Organisational life cycle, Stock market companies, Enterprises bankruptcy forecasting, Discriminant analysis, Hazard function
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Ocena zagrożenia upadłością jest jednym z zasadniczych wyzwań dla inwestorów oraz badaczy funkcjonowania przedsiębiorstw. Na przestrzeni lat wykorzystywano różnorodne metody prognozy. Problem w sposób szczególny powraca w okresach nasilonego występowania bankructw. Wyjątkowo trudne do przetrwania dla przedsiębiorstw z wielu branż okazały się ostatnie dwa lata. Trudności nie ominęły również podmiotów działających na dużą skalę, w tym spółek notowanych na giełdach. Sytuacja ta stanowi motywację do kontynuowania prób prognozowania upadłości oraz określania czynników takiego ryzyka, co podjęto w niniejszym opracowaniu. Jako metodę badawczą wybrano analizę przeżycia, a dokładnie model Coxa ze zmiennymi egzogenicznymi.(fragment tekstu)

This paper presents survival function and hazard function for companies listed on Warsaw Stock Exchange. The results were compared with method based on discriminant function analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Appenzeller D., Możliwość wczesnego ostrzegania o zagrożeniu upadłością, w: Materiały i  prace Instytutu FGN, tom 93, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 2. Appenzeller D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do oceny kondycji finansowej polskich spółek giełdowych, w: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, zeszyt 277, Poznań 2000.
 3. Appenzeller D., Szarzeć K., Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, "Rynek Terminowy" 2004, nr 1.
 4. Balicki A., Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa 2006.
 5. Frątczak E., Analiza historii zdarzeń - elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań z  wykorzystaniem pakietu TDA, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 6. Korol T., Modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw - analiza porównawcza wyników sztucznych sieci neuronowych z tradycyjną analiza dyskryminacyjną, "Bank i Kredyt" czerwiec 2005.
 7. Korol T., Wykorzystanie sieci jednokierunkowej wielowarstwowej oraz sieci rekurencyjnej w  prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw, w: Materiały i Prace Instytutu FGN, tom 93, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 8. Korol T., Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa 2005.
 9. Mączyńska E., Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 10. Mazurkiewicz M., Wawrzynowski P., Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa - zastosowanie metod anlizy czasu przeżycia, w: Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych, red. J. Siedlecki, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 11. Prusak B., Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2007.
 12. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z  medycyny, tom 3 Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków 2007.
 13. Szarzec K., Procesy upadłościowe wśród spółek publicznych, Poznań listopad 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu