BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaremba Adam (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Czy warto słuchać analityków? Efekt autorytetu na rynku giełdowym
Are Analysts Worth Listening to? Obedience to Authority in a Stock Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 511-523, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Analiza giełdowa, Prognozowanie notowań giełdowych
Capital market, Stock exchange analysis, Stock exchange prediction
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Pojęcie efektu autorytetu (obedience to authority) upowszechnione zostało szczególnie za sprawą eksperymentu przeprowadzonego przez S. Milgrama. Zjawisko to przejawia się w nadmiernym zaufaniu i posłuszeństwie wobec jednostek noszących znamiona autorytatywne. Od czasu eksperymentu, funkcjonowanie tego efektu zostało dobrze udokumentowane w obszarze psychologii społecznej, a jego wpływ dostrzeżono w obrębie wielu grup zawodowych, począwszy od lekarzy po menadżerów przedsiębiorstw. Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu jest funkcjonowanie efektu autorytetu na rynku kapitałowym na linii ekspert finansowy (analityk) -inwestor giełdowy. Celem pracy jest weryfikacja jego istnienia na rynku giełdowym oraz analiza potencjalnych konsekwencji dla decyzji inwestorów. (fragment tekstu)

The notion of obedience to authority originates from an area of social psychology and is usually linked to excessive reliance and obedience to individuals associated with authoritative traits. The aim of this article is to verify the presence of the aforementioned phenomenon at the capital market, especially between financial experts (analysts) and investors, and to analyze its potential consequences to investors. The article consists of three parts. The first part reviews psychological literature related to the obedience to authority. In the second section the investors' expectations of forecast errors of stock recommendations were confronted with actual forecast errors. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bickman L., The social power of a uniform, ,Journal of Applied Social Psychology" vol. 4.
 2. Blass T., The Milgram paradigm after 35 years: Some Things We Know about obedience to Authority, w: Obedience to Authority - Current Perspectives on the Milgram Paradigm, ed. T. Blass, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ 2000.
 3. Bushman B.J., The effects of apparel on compliance, "Personality and Social Psychology Bulletin" 1988, vol. 14.
 4. Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2010.
 5. Cohen M., Davis N., Medication errors: Causes and prevention, G.F. Stickley Co., Filadelfia 1981.
 6. Doob A.N., Gross A.E., Status of frustrator as an inhibitor of horn-hoking response, "Journal of Social Psychology" 1968, vol. 76.
 7. Higham P.A., Carment D.W., The rise and fall of politicians, "Canadian Journal of Behavioral Science" 1992.
 8. Hofling C.K., Brotzman E., Dalrymple S., Graves N., Pierce C.M., An experimental study of nurse-physician relationships, "Journal of Nervous and Mental Disease" 1966, vol. 143.
 9. Keren G., Calibration and Probability Judgments: Conceptual and Methodological fewes, "Acta Psychologica" 1991, vol. 77.
 10. Langer E.J., The Illusion of Control, "Journal of Personality and Social Psychology" vol. 32.
 11. Lefkowitz M., Blake R.R., Mouton J.S., Status factors in pedestrian violation of traffic signals,,Journal of Abnormal and Social Psychology" 1955. vol. 51.
 12. Merritt A., Helmreich R., Human Factors of the Flight Deck: The Influence of National Culture, "Journal of Cross-Cultural Psychology" 1996, vol. 27.
 13. Milgram S., Obedience to authority, Harper & Row, New York 1974.
 14. Miller A.G., The Obedience Experiment: A Case Study of Controversy in Social Science, Praeger, New York 1986.
 15. Morek R., Behavioral Finance in Corporate Governance - Independent Directors and Non- Executive Chairs, 2004.
 16. Nofsinger J.R., Psychology of investing, The Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2010.
 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z dnia 21 października 2005 r.)
 18. Smith P.B., Bond M.H., Social psychology across cultures: Analysis and perspectives, Allyn and Bacon, Boston 1994.
 19. Stephan E., Die Rolle von Urteilsheuristiken bei Finanzentscheidungen: Ankereffekte und kognitive Verfugbarkeit, w: L. Fischer, T. Kutsch, E. Stephan (Hrsg.), "Finanzpsychologie Munchen: Oldenbourg" 1999.
 20. Stephan E., Kiell G., Decision processes in professional investors: does expertise moderate judgemental biases, IAREP/SABE Proceeding 2000.
 21. Taleb N., Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets, Random Hause, New York 2005.
 22. Tarnow E., Self-Destructive Obedience in the Airplane Cockpit and the Concept of Obedience Optimization, w: Obedience to Authority - Current Perspectives on the Milgram Paradigm, ed. T. Blass, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ 2000.
 23. Tversky A., Heath C, Preferences and beliefs, Ambiguity and competence in choice under uncertainty,,Journal of Risk and Uncertainty" 1991, vol. 4.
 24. Wilson P.R., The perceptual distortion of height as a function ascribed academic status, ,Journal of Social Psychology" 1968, vol. 74.
 25. Yates J.F., Judgment and Decision Making, Prentice Hall, Englewood 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu