BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeszczyński Janusz (University of Lodz, Poland), Gajdka Jerzy (Uniwersytet Łódzki), Schabek Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ceny akcji a koniunktura gospodarcza w warunkach polskich
Stock Prices and Economic Prosperity in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 39-46, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Spółki giełdowe, Ceny akcji, Koniunktura gospodarcza, Indeks giełdowy
Stock market companies, Shares prices, Business trends, Stock market indexes
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
W artykule przedstawiono rezultaty wstępnych badań nad zależnością pomiędzy cenami akcji na GPW w Warszawie a koniunkturą gospodarczą w warunkach polskich. W szczególności skoncentrowano się na badaniu związku pomiędzy zmianami wartości indeksu WIG a zmianami PKB oraz zmianami produkcji przemysłowej. Uzyskane rezultaty badań wskazują, że w warunkach polskich występuje silny związek pomiędzy wymienionymi kategoriami, wyrażający się zbieżnością w czasie pomiędzy punktami odwrócenia trendu zmian cen akcji na GPW a trendu zmian PKB oraz produkcji przemysłowej. Nie można jednak w sposób jednoznaczny stwierdzić, że zmiany na giełdzie w sposób systematyczny poprzedzają zmiany gospodarcze lub też że zmiany PKB i produkcji przemysłowej wyprzedzają zmiany cen giełdowych.(abstrakt oryginalny)

The paper is focused on the problem of relations between stock prices on the Warsaw Stock Exchange and economic prosperity in Poland. In particular relations between WIG index , GDP and industry output changes have been analysed. According to research results there is a strong relation between stock prices, GDP and industry output in Poland. However it is difficult to confirm that stock prices are predecessors of economic changes in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R.J.: The stock market and investment. "Review of Financial Studies" 1990, vol 3 (1).
 2. Bencivenga V.R., Smith B.D., Starr R.M.: Liquidity of Secondary Capital Markets: Allocative Efficiency and the Maturity Composition of the Capital Stock. "Economic Theory" 1996 , vol. 7(1).
 3. Binswanger M.: Stock market booms and real economic activity: Is this time different? "International Review of Economics & Finance" 2000, vol. 9(4).
 4. Binswanger M.: Stock Returns and Real Activity: Is There Still a Connection? "Applied Financial Economics" 2000, vol. 10(4).
 5. Binswanger M.: Stock returns and real activity in the G-7 countries: did the relationship change during the 1980s? "The Quarterly Review of Economics and Finance" 2004, vol. 44 (2).
 6. Brainard, W., Tobin J.: Pitfalls in financial model-building. "American Economic Review" 1968, 58.
 7. Dębski W., Bujnowicz I.: Model współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce. Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008 .
 8. Famma E.F.: Stock Returns, Expected Returns, and Real Activity. "The Journal of Finance" 1990, Vol. 45, No. 4.
 9. Wyżnikiewicz B., Fundowicz J., Peterlik M., Łapiński K., Dudek Ł.: Silna giełda siłą gospodarki. Warszawa 2005.
 10. Malkiel B.: A Random Walk Down Wall Street. W.W. Norton & Company, New York 1999.
 11. Schwert G. W.: Stock Volatility and the Crash of «87. "Review of Financial Studies" 1990, vol. 3(1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu