BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasiewicz Stanisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wycena procesów biznesowych
Business Process Valuation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 67-79, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Procesy biznesowe, Wycena, Zarządzanie procesami
Business processes, Valuation, Process management
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W niniejszym artykule wskazuje się na potrzebę większego zainteresowania metodami wyceny procesów biznesowych. Omawia się i ocenia trzy grupy metod: metodę koszty plus, metodę stopy zwrotu inwestycji z procesu i metodę negatywnej wartości procesu biznesowego. Pomija się świadomie metodę DCF. Uznaje się, że proces wyceny powinien składać się z dwóch etapów. W pierwszym etapie formułuje się czytelnie cel wyceny, dokonuje się identyfikacji i selekcji procesu (np. listy czynności, powiązań i jego znaczenia w działalności przedsiębiorstwa) oraz wyznacza się kluczowe atrybuty procesu (koszt, jakość, czas, elastyczność, ryzyko). W drugim etapie wykorzystuje się wybraną metodę (specyfikacja założeń, proces obliczeniowy, weryfikacja wyników, interpretacja i forma ich prezentacji). Generalna konkluzja artykułu jest taka, że niedostateczny rozwój metod wyceny procesów i ich niedoskonałości nie są wystarczającymi argumentami za odkładaniem wyceny procesów biznesowych na odpowiedniejszy moment (abstrakt oryginalny)

The article indicates that there is a need for greater interest in the methods of evaluation of business processes. Three groups of methods are presented and analysed: the 'cost plus' method, the 'return on investment in the process' method (ROP and ROI methods) and the 'negative value of the business process method'. The Discounted Cash Flow Method is not taken into account in the paper. It is recommended that the evaluation process should consist of two stages. The first stage involves formulation of the evaluation aims, identification and selection of a process and determination of the key attributes of the process (cost, quality, time, flexibility and risk). The second stage involves application of the selected method (specification of the assumptions, calculation process, results verification, interpretation) and ways of presenting it). The final conclusion of the article is that managers should not postpone the application of methods of evaluation of business processes, however imperfect they may be, if they want their companies to be competitive and face up to all the challenges of the global market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dickens Ch., Gould K.: Process as an Asset. "BP Trends" July 2008.
  2. Dobiegała-Korona B.: Wartość klienta czy wartość dla klienta. "Kwartalnik Nauk o  Przedsiębiorstwie" 2006, nr 1.
  3. Hines P. et all: Value Stream Management. "The International Journal of Logistics Management" 1998, Vol. 9, nr 1.
  4. Housel T.J., Bell A.H., Kanevsky V.: Calculating the Value of Reengineering at Pacific Bell. "Planning Review", January-February 1994.
  5. Kasiewicz S.: Paradygmaty zarządzania operacyjnego. W: W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania. Red. W.M. Grudzewski, i I. Hejduk. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
  6. Kothari A., Lackner J.: A Value Based Approach to Management. "Journal of Business & Industrial Marketing" 2006, nr 4.
  7. Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Red. T. Dudycz. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008.
  8. Smith M.: Performance Measurement & Management. A Strategic Approach to Management Accounting. Sage Publications, London 2005.
  9. Westcott-Abudi G.M.: Using ROI to Measure the Results of Business Process Improvement Initiatives. "BPTrends" October 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu