BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotyla Cyryl (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ograniczenia bilansowe możliwości ujawniania zasobów niematerialnych
Limitation of Intangible Assets Presentation in Financial Statements
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 95-101, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Wycena przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne, Prawo bilansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Enterprise valuation, Intangible asset, Balance law, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W opracowaniu omówiono ograniczenia możliwości ujawniania zasobów niematerialnych wynikające z aktualnych regulacji prawa bilansowego. Brak informacji w sprawozdaniu finansowym o wszystkich składnikach niematerialnych jednostki nie pozwala na dokonanie oceny wartości firmy w oparciu o sprawozdania finansowe. Wydaje się koniecznością, aby w miarę rozwoju składników niematerialnych i wzrostu ich znaczenia dla prowadzących działalność, nastąpiły odpowiednie zmiany w przepisach o rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

This article discuss - based on current accounting regulations - limitation of possibilities to present intangible assets in companies' financial reports. Actually financial reports do not include information about all intangible assets that make them not useful to measure value of company on financial reports basis. Because of that, corrections have to be done in current accounting regulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bailey G.T., Wild K.: Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000
  2. . Helin A.: Sprawozdanie finansowe według międzynarodowych standardów rachunkowości. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
  3. MSR nr 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych.
  4. MSR nr 38 - Wartości niematerialne.
  5. Surdykowska S.T.: Rachunkowość międzynarodowa. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
  6. Ustawa o rachunkowości a międzynarodowe standardy rachunkowości. Red. J. Gierusz. Oddk, Warszawa 2002.
  7. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu