BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Konrad (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
W poszukiwaniu ładu terminologicznego : zdolność płatnicza, płynność finansowa, wypłacalność
In Search of Terminological Order : Payment Ability, Financial Liquidity, and Solvency
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, nr 908, s. 93-102, bibliogr. 17 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Analiza finansowa, Wypłacalność
Financial liquidity, Financial analysis, Financial solvency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
O istnieniu przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej decyduje wypłacalność, jej brak jest bowiem przyczyną upadłości podmiotów gospodarczych. W literaturze ekonomicznej obok terminu "wypłacalność" pojawia się także "płynność finansowa" i "zdolność płatnicza". Jedni autorzy utożsamiają je i stosują zamiennie, z kolei inni je różnicują, przypisując im różne zakresy merytoryczne, a tym samym różny charakter wzajemnych relacji. Opracowanie poświęcono wyjaśnieniu znaczenia tych pojęć, a także określeniu występujących pomiędzy nimi relacji. (abstrakt oryginalny)

Being solvent determines whether or not an enterprise exists in a market economy. A lack of solvency is therefore one reason businesses fail. In the economics literature, beside the notion of solvency there are also the ideas of financial liquidity and the ability to pay. Some authors identify these notions as being interchangeable, while others differentiate them, ascribing to them different essential ranges and a different character of mutual relation. This paper explains the meaning of these notions and also describes the mutual relations between them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie [2004], red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa.
 2. Bond C. J. [1993], Credit Management Handbook, A Complete Guide to Credit and Accounts Receivable Operations, McGraw-Hill, Inc., New York.
 3. Cebrowska T. [1992], Płynność jako determinanta równowagi finansowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 638, Wrocław.
 4. Kieso D.E., Weygandt J.J. [1992], Intermediate Accounting, John Wiley & Sons Inc., New York.
 5. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. [2004], Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa.
 6. Meigs W.B., Meigs R.F. [1987], Accounting: the Basis for Business Decisions, McGraw-Hill Book Co., New York.
 7. Michalski G. [2001], Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie - wybrane zagadnienia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 894, Wrocław.
 8. Michalski G. [2004], Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Wydawnictwo Cedetu sp. z o.o., Warszawa.
 9. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej [2007], MSSF t. I i II, IASB, polski przekład, Warszawa.
 10. Nahotko S. [2003], Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, Wydawnictwo AJG sp. z o.o., Bydgoszcz.
 11. Olchowicz I. [2007], Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa.
 12. Sierpińska M., Jachna T. [2009], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Śnieżek E. [1997], Jak czytać cash flow, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 14. Uniwersalny słownik języka polskiego [2003], red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze Dz.U. z 2003 r., nr 60 poz. 535 (z późn. zm.).
 16. Waśniewski T. [1997], Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 17. Wędzki D. [2003], Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu