BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michna Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Krytyczny przegląd metod wyceny wartości przedsiębiorstw
Critical Review of Business Valuation Methodology
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 153-159, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wycena przedsiębiorstwa, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa
Enterprise valuation, Business valuation method, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł zawiera krytyczny przegląd stosowanych metod wyceny przedsiębiorstw. Przedstawiono najczęstsze cele realizacji wyceny przedsiębiorstw. W syntetyczny sposób omówiono poszczególne metody wyceny, wskazując na ich słabości. Artykuł zakończono wnioskami oraz wyznaczono kierunki dalszych badań.(abstrakt oryginalny)

The paper presents critical review of business valuation methodology. The main valuation objectivs are presented. In synthetic way separate methods were disscusion and their weakness were indicated. There are conculsions and direction of futher reaserch in the end of paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Black A., Wright P., Bachman J.E.: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 2. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M.: Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw. Twigger, Warszawa 2002.
 3. Carey D., Aiello R.J., Watkins M.D., Eccles R.G., Rappaport A.: Harvard Business Review on Mregers & Acquisitions. Harvard Business School Press, Boston 2001.
 4. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. 2nd Edition John Wiley & Sons Inc; 2 edition, New York 1995.
 5. Damodaran A.: Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance. Wiley Finance, New York 2006.
 6. Greenspan A.: Era zawirowań. Krok w nowy wiek. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2008.
 7. Jaki A.: Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 8. Malinowska U.: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich. Difin, Warszawa 2001.
 9. Michna A.: Nośniki wartości firmy - budowa strategii maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 2003, nr 2, s. 36-38.
 10. Pietrewicz L.: Zarządzanie wartością w warunkach oderwania cen akcji od fundamentów. "Przegląd Organizacji" 2008, nr 7-8, s. 38-41.
 11. Pietrewicz L.: Pułapki zarządzania wartością. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2008, nr 2(697), s. 83-88.
 12. Szablewski A., Pniewski K.: Wycena i zarządzanie wartością firmy. Poltex, Warszawa 2005.
 13. Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B.: Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady. Poltex, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu