BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanisławska Joanna
Tytuł
Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych według grup społeczno - ekonomicznych ludności w Polsce
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Warsztaty doktoranckie' 09. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia, 2011, s. 482-492, bibliogr. 7 poz., tab.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Konsumpcja gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Budżet gospodarstwa domowego, Jakość życia, Badania statystyczne, Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Preferencje konsumenta
Households, Consumption in household, Household expenditures, Budgets of households, Quality of life, Statistical surveys, Social and cultural condition, Consumer preferences
Abstrakt
Potrzeby konsumpcyjne gospodarstw domowych zaspokajane są głównie przez rynek i znajdują odzwierciedlenie w bieżących wydatkach, zwłaszcza w ich strukturze. Poziom i struktura wydatków konsumpcyjnych jest więc rynkowym wymiarem zachowań gospodarstw domowych, odzwierciedleniem wielkości i jakości zaspokojenia potrzeb. Analiza porównawcza kształtowania się wydatków pozwala uchwycić podobieństwa i różnice w sposobie reagowania gospodarstw domowych, wyodrębnionych według grup społeczno - ekonomicznych ludności, na zmieniające się bodźce. Celem pracy jest analiza poziomu i struktury wydatków w gospodarstwach domowych wyodrębnionych według grup społeczno - ekonomicznych oraz określenie preferencji konsumpcyjnych na podstawie danych pochodzących z badania budżetów gospodarstw domowych, prowadzonych przez GUS w latach 1999 - 2007. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżety gospodarstw domowych w latach 1999 - 2007 r. GUS, Warszawa 200 - 2008.
  2. Kramer J. : Konsumpcja w gospodarstwie rynkowym. PWE, Warszawa 1997.
  3. Kusińska A., Olejniczuk-Merta A. : Konsumpcja w Polsce. Raport Roczny. IBRKiK, Warszawa 2009.
  4. Michota-Katulska E. : Zróżnicowanie regionalne dochodów, wydatków oraz konsumpcji wybranych artykułów spożywczych w gospodarstwach domowych rolników. W : Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Red. W.Poczta, F.Wysocki. Wydawnictwo AR, Poznań 2002.
  5. Ostasiewicz W. : Ocena i analiza jakości życia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
  6. Rudnicki L. : Zachowanie konsumentów na rynku. PWE, Warszawa 2000.
  7. Wysocki F., Kurzawa I. : Analiza kształtowania się konsumpcji żywności w Polsce w ujęciu terytorialnym. W : Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Red. W.Poczta, F.Wysocki. Wydawnictwo AR, Poznań 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu