BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panfil Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Błędy i kontrowersje dotyczące wycen przedsiębiorstw państwowych: : analiza porównawcza wybranych raportów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli
Mistakes and Controversial Decisions During Evaluation of the State Companies : Comparable Analysis of the Post-Audit Statements of the Supreme Chamber of Control in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 161-171, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wycena przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo państwowe, Analiza porównawcza, Kontrola, Wycena przedsiębiorstwa dla potrzeb prywatyzacji, Biuro zarządzania projektami
Enterprise valuation, State enterprises, Comparative analysis, Control, Valuation of companies for privatization, Project management office
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza publicznie dostępnych elektronicznych raportów Najwyższej Izby Kontroli, dotyczących kontroli prywatyzacji wybranych przedsiębiorstw państwowych tj. Zelmer SA, spółek Wielkiej Syntezy Chemicznej (WSCh), Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi SA (ZEC), Biura Projektów Przemysłu Betonów Biprodex, Polskich Hut Stali SA (PHS), Domów Towarowych "Centrum" SA (DTC) oraz przedsiębiorstw z przemysłu spirytusowego. Z raportów dostępnych na stronie www.nik.gov.pl wynika zarzut kontrolerów NIK, że wartości wielu wycenionych przedsiębiorstw zostały zaniżone i że w rezultacie Skarb Państwa uzyskał niższe dochody z ich sprzedaży. Autor zidentyfikował błędy metodologiczne, błędy ze strony zlecających i odbierających wycenę oraz kontrowersyjne decyzje doradców prywatyzacyjnych. Błędy merytoryczne wskazują na istotną potrzebę przygotowania standardów wyceny przedsiębiorstw do potrzeb prywatyzacji. Standardy dotyczyłyby założeń przyjmowanych w poszczególnych metodach wyceny. Błędy po stronie zlecających i odbierających wycenę (tj. odpowiednich komisji w Ministerstwie Skarbu i Nafcie Polskiej) wykazały luki kompetencyjne członków zespołów przyjmujących analizy prywatyzacyjne (w tym wyceny) oraz brak standardów przyjmowania opracowań wyceny. Kontrowersyjne decyzje doradcy prywatyzacyjnego wskazują na fakt, iż wyceniający kierowali się często dużą subiektywnością podejmowanych założeń do metodologii wyceny i nie zawsze byli w stanie je obronić.(abstrakt oryginalny)

This article is based on the post-audit statements of Supreme Chamber of Control (SCS) in Po- land including privatization of the following companies: Zelmer (manufacturer of small domestic ap- pliances), companies of "Great Chemical Synthesis", Power Generating Plant in Łódź SA, Project Management Office for Concrete Industry Biprodex, Polish Steel Foundries SA, Trade Houses "Centrum" SA and privatization of the alcohol industry. According to the SCS' supervisors several state companies were undervalued by the Ministry of State Treasury' selected advisors. As a result of these mistakes the State Treasury sold several companies cheaper that it could do it. The author identified some methodological mistakes and controversial decisions made by advisors, also some mistakes made by the sale board. The methodological mistakes indicate that it is necessary to prepare the valuation standards of the state companies for the privatization purpose. The sale boards' mistakes revealed its lack of qualifications and lack of standards of acceptance of the valuation reports. The controversial decisions of the advisors showed its subjectivism as far as a valuation methodology' assumptions are concerned and that they couldn't always defence them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacja o wynikach kontroli Prywatyzacja Biura Projektów Przemysłu Betonów BIPRODEX. NIK, Warszawa 2004.
  2. Informacja o wynikach kontroli prawidłowości sprzedaży akcji domów towarowych Domy Towarowe "Centrum" SA w Warszawie. NIK, Warszawa 1998.
  3. Informacja o wynikach kontroli i prywatyzacji Polskich Hut Stali SA. NIK, Warszawa 2006.
  4. Informacja o wynikach kontroli prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi SA. NIK, Warszawa 2007.
  5. Informacja o wynikach kontroli prywatyzacji zakładów wielkiej syntezy chemicznej. NIK, Warszawa 2008.
  6. Informacja o wynikach kontroli przygotowania iprzebiegu procesu prywatyzacji Zelmer SA. NIK, Warszawa 2007.
  7. Prywatyzacja przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego. NIK, Warszawa 2006.
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy, DzU 1997, nr 64 poz. 408.
  9. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych DzU 1996.118.561 z późn.zm.
  10. Ustawy o zamówieniach publicznych, DzU 1994, nr 113, poz. 1208 z póżn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu