BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ramian Tomasz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w wycenie nieruchomości
The Concept of Highest and Best Use in Real Estate Appraisal
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 195-210, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Wycena nieruchomości, Gospodarka nieruchomościami
Real estate valuation, Real estate economy
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł prezentuje koncepcję sposobu optymalnego użytkowania (SOU) w wycenie nieruchomości. Pojęcie to oznacza możliwe i legalne wykorzystanie niezagospodarowanej ziemi lub nieruchomości ulepszonej, wykonalne fizycznie i finansowo, którego rezultatem jest osiągnięcie najwyższej wartości. Analiza SOU jest przeprowadzana w dwóch wariantach - dla nieruchomości jako samego gruntu i dla nieruchomości jako ulepszonej. W artykule zaprezentowano definicje i interpretacje podstawowych zagadnień SOU zawarte w międzynarodowych i krajowych standardach wyceny. Przedstawiono procedury i kluczowe elementy analizy SOU opisane ws aktualnej literaturze przedmiotu.(abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of highest and best use (HBU) in real estate valuation. HBU is the reasonably and legal use of vacant land or an improved property that is legally permissible, physically possible, appropriately supported, financially feasible, and that results in the highest value. Definitions and interpretation of basic and key issues of highest and best use included in International Valuation Standards as well as in polish appraisal standard. have been presented in the article. The article describes procedures and main issues of the concept on the base of actual real state valuation literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. The Dictionary of Real Estate Appraisal. Appraisal Institute, Chicago 2002.
 2. Derbes M.J.: Non-Comparable Industrial Sales. The Appraisal Journal. January 2002.
 3. European Valuation Standards 2009 Second Exposure Draft submitted to the Warsaw Assembly - May 2008.
 4. Fanning S.F., Grissom T.V, Pearson T.D.: Market Analysis for Valuation Appraisals. Appraisal Institute. Chicago 1994.
 5. Fanning S.F.: Market Analysis for Real Estate. Concepts and Application in Valuation and Highest and Best Use. Appraisal Institute. Chicago 2005.
 6. International Valuation Standards. International Valuation Standards Committee, London 2007.
 7. Kucharska-Stasiak E.: Nowa interpretacja wartości rynkowej. Maszynopis nieopublikowany, styczeń 2009.
 8. Lennhoff D.C., Parli R.L.: A Higher and Better Definition. The Appraisal Journal, Winter 2004.
 9. Real Estate Appraising In Canada. Red. S.A. Martin. The Appraisal Institute of Canada. Winnipeg 1987.
 10. Międzynarodowe standardy wyceny. Wydanie polskie. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2005.
 11. Parli R.L.: Disassembling Assemblage. The Appraisal Journal, Summer 2005.
 12. Parli R.: What's Financial Feasibility Got to Do With It? The Appraisal Journal, October 2001.
 13. Powszechne krajowe zasady wyceny (PKZW). Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2008, www.pfva.com.pl.
 14. Rattermann M.R.: Highest and Best Use Problems in Market Value Appraisals. Tthe Appraisal Journal, Winter 2008.
 15. Rattermann M.R.: The Student Handbook to The Appraisal of Real Estate. Appraisal Institute. Chicago 2008.
 16. The Appraisal of Real Estate. Appraisal Institute. Chicago 2008.
 17. Wycena nieruchomości. Appraisal Institute. Wydanie polskie. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu