BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strużyna Janusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Majowska Magdalena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Ingram Tomasz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Ostrożne szacowanie wartości organizacji w oparciu o jakość zarządzania zasobami ludzkimi
Estimating Organizational Value on the Basis of Human Resource Management Quality
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 220-229, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Tworzenie wartości, Wycena przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne, Szacowanie wartości, Jakość zarządzania, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Value creation, Enterprise valuation, Intangible asset, Value estimation, Quality of management, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W naszym opracowaniu podejmujemy problem relacji pomiędzy ZZL i kreowaniem wartości firmy. Literatura dostarcza w tym zakresie szereg rekomendacji z zakresu podjętego tematu. Wszystkie one powinny skłaniać do ostrożnego, ale i kategorycznego podejmowania prób analizowania wpływu ZZL na wartość organizacji.(abstrakt oryginalny)

In this paper we analyze the problem of relations between HRM and organization value creation. Literature provides many propositions to this subject. Basing on the studies of literature, we propose four recommendations for evaluating and creating the HRM impact on value of organization. We are convinced that our propositions can improve effect of organization's value assessment process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Appleby A., Mavin S.: Innovation not imitation: Human Resource strategy and the impact on world-class status. "Total Quality Management" 2000, vol. 11, nr 4/5&6.
 2. Barney J.B. Wright P.M.: On becoming a strategic partner: The role of Human Resources in gaining competitive advantage. "Human Resource Management" 1998, vol. 37, nr 1.
 3. Becker B., Gerhart B.: The impact of Human Resource Management on organizational performance: Progress and prospects. "Academy of Management Journal" 1996, vol. 39, nr 4.
 4. Bird A., Beechler S.: The link between business strategy and Human Resource Management strategy in US-based Japanese subsidiaries: An empirical investigation. "Journal of International Business Studies" 1995, vol. 26, nr 1.
 5. Boselie P., Paauwe J., Jansen P.G.W.: Human Resource Management and performance: Lessons from the Netherlands. "International Journal of Human Resource Management" 2001, vol. 12, nr  7.
 6. Boselie P., Paauwe J., Richardson R.: Human Resource Management, institutionalization and organizational performance: A comparison of hospitals, hotels and local government. "International Journal of Human Resource Management" 2003, vol. 14, nr 8.
 7. Collins Ch.J., Clark K.D.: Strategic Human Resource practices, Top Management Team, social networks, and firm performance: The role of Human Resource practices in creating organizational competitive advantage. "Academy of Management Journal" 2003, vol. 46, nr  6.
 8. Delery J.E., Doty D.H.: Modes of theorizing in strategic Human Resource Management. "Academy of Management Journal" 1996, vol. 39, nr 4.
 9. Ding D.Z. Akhtar S.: The organizational choice of Human Resource Management practices: A  study of Chinese enterprises in three cities in the PRC. "International Journal of Human Resource Management" 2001, vol. 12, nr 6.
 10. Guest D., Michie J., Sheehan M., Conway N.: Effective people management: Initial findings of the future of work study. CIPD, Londyn 2000.
 11. Huselid M.A., Jackson S.E., Schuler R.S.: Technical and strategic Human Resource Manageent effectivness as determinnnants of firm performance. "Academy of Management Journal" 1997, vol. 40, nr 1.
 12. Huselid M.A.: The impact of Human Resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. "Academy of Management Journal" 1995, vol. 38, nr 3.
 13. Ichniowski C., Shaw K., Prennushi G.: The effects of Human Resource Management practices on pr ductivity: A study of steel finishing lines. "American Economic Review" 1997, vol. 87.
 14. Kim W.C., Mauborgne R.A.: Making global strategies work. "Sloan Management Review" 1993, wiosna.
 15. Storey J.: Human Resource Management: A critical text. Routledge, Londyn 1995.
 16. Strużyna J.: Obraz jakości zarządzania zasobami ludzkimi w polskich firmach. W: Zarządzanie personelem dziś i jutro. Red. Z. Janowska. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2000.
 17. Strużyna J.: Ku zarządzaniu kapitałem ludzkim - ciągły czy nieciągły charakter zmiany w  zarządzaniu? "Organizacja i Kierowanie" 2008, nr 2 (132).
 18. Urlich D., Brockbank W., Yeung A., Lake D.: Human Resource competencies an empirical assessment. "Human Resource Management" 1995, vol, 34.
 19. Weicka C.: Socialpsychology of organizing. Addison-Wesley, Reading 1967.
 20. West M., Patterson M.: The workforce andproductivity. "New Economy" 1999, vol. 6, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu