BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zerowa historyczna premia za ryzyko rynkowe w modelu CAPM
Zero Historical Market Risk Premium in the CAPM Model
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 231-242, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Premia za ryzyko, Model wyceny aktywów kapitałowych
Risk premium, Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule zaprezentowane wybrane problemy związane z obliczaniem historycznej premii za ryzyko rynkowe obliczane na potrzeby modelu CAPM. W artykuł analizowane są dwie kwestie: dobór danych w obliczaniu premii za ryzyko oraz celowość przyjmowanej w modelu CAPM historycznej premii za ryzyko. Sposób rozwiązania tych problemów wpływa na kosztu kapitału, a w dalszej kolejności na wartości wycen przedsiębiorstw oraz ocenę projektów inwestycyjnych(abstrakt oryginalny)

Main problems presented in this article connected with calculating historical market risk premium in the CAPM model. The article is analysing two issues: selection of data and the logic of the historical market risk premium in the CAPM model. Methodological differences in determining market risk premium are influencing on the cost of capital, valuations and investment projects in the end.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bruner R.F., Eades K.M., Harris R.S., Higgins R.C.: Best Practices in Estimating the Cost of Capital: Survey andSynthesis. Financial Practice and Education, spring/summer 1998.
 2. Business Enterprises Valuation Survey. PricewaterhouseCoopers, Johannesburg 2003.
 3. Damodaran A.: Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Helion, Gliwice 2007.
 4. Dittmann I., Maug E., Kemper J.: Howafundamental are Fundamental Values? Valuation Methods and their Impact on the Performance of German Venture Capitalists. "European Financial Management" 2004, Vol. 10, nr 4.
 5. Fama E.F., French K.R.: The Capital Asset Pricing Model. Theory and Evidence. "Journal of Economic Perpectives" 18, nr 3, Summer 2004.
 6. Fama E.F., French K.R.: The Cross-Section of Expected Stock Returns. "The Journal of Finance" 47, nr 2, June 1992.
 7. Helfert E.A.: Techniki analizy finansowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 8. http://pages.stern.nyu.edu.
 9. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 10. Lister R.: Cost of capital is beyond our research, accountancy magazine.com, December 2006, s. 43.
 11. Luenberger D.G.: Teoria inwestycji finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 12. Malinowska U.: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich. Difin, Warszawa 2001.
 13. Mielich M.: Wycena wartości firmy. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tuzimek. Poltex, Warszawa 2004.
 14. Robert M.: The New Strategic Thinking. McGraw-Hill, 2005.
 15. Smithson Ch.W., Smith C.W., Wilfords Jr., D.S.: Zarządzanie ryzykiem finansowym. Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości. Dom Wydawniczy ABC Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 16. Szymański P.: Problemy metodyczne przy obliczaniu premii za ryzyko rynkowe w modelu CAPM. W: Wartość jako kryterium efektywności. Red. T. Dudycz. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008, s. 157-166.
 17. Szymański P.: Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Petros, Łódź 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu