BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwińska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Możliwości aktywizacji małych miast poprzez wykorzystanie ich potencjału społeczno-kulturowego : przykłady z Małopolski
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji, 2010, s. 134-154, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Rozwój miasta, Miasto, Kreatywność
Culture, City development, City, Creativity
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
Dla rozważań tu prowadzonych kluczowe są dwie kwestie: cechy specyficzne małych miast, w tym zwłaszcza w warunkach polskich, ponadto kwestia określenia i oszacowania potencjału społeczno-kulturowego. Zostały one podjęte w części opisowej, w części empirycznej natomiast zaprezentowane zostały wyniki badań i działań prowadzonych w wybranych małych miejscowościach Małopolski. Małe miasta mają szczególne cechy jako środowiska społeczno-przestrzenne. Można powiedzieć, że są najbardziej charakterystyczne, zarówno w tym znaczeniu, że stanowią najstarszy typ środowiska miejskiego, jak i w tym, że jest to typ nadal dominujący. Jednak zagadnienia małych miast są podejmowane rzadziej; w analizach procesów urbanizacji, przemian życia miejskiego, przyszłości miast uwaga przedstawicieli nauk społecznych skupiona jest raczej na miastach wielkich, a w ostatnich kilku dekadach zwłaszcza na problemach metropolii. Także historycy miasta, jak pisze Connolly, raczej koncentrują się na miastach wielkich (major cities), choć dla zrozumienia procesów zachodzących w świecie zurbanizowanym niezbędna jest także analiza tych małych i peryferyjnych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojańczyk J.: Miasto idealne. Rozmowa z M. Staniszkis - architektem. "Rzeczpospolita", 26.03.2009
 2. Chatterton P.: Will the Real Creative City Please Stand Up? "City" 2000, Vol. 4, No. 3
 3. Connolly J.: Decentering Urban History. Peripherial Cities in the Modem Word. "Journal of Urban History" 2008, Vol. 35, No. 1
 4. Dams-Lepiarz M.: Małe miasta w sieci osadniczej województwa lubelskiego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska, Lublin-Polonia 2003, Vol. LVIII, 7, Sectio B
 5. Erickcek G.A., McKinney H.: "Smali Cities Blues". Looking for Growth Factors in Small and Medium-Size Cities. "Economic Development Quarterly" 2006, Vol. 20, No. 3
 6. Florida R.: The Flight of the Creative Class. Harper Business, New York 2004
 7. Gertler M.S.: Creative cities: what are they for, how do they work, and how do we build them? Background Paper No. F48, Family Network, Canadian Policy Research Networks Inc., Ottawa 2004
 8. Goodman P., Goodman P.: Communitas. Means of the Livelihood and Ways of Life. Vintage Books, New York I960
 9. Iwanicka K., Karwińska, A.: Społeczne wizje miasta na przykładzie Zakopanego. Wydawnictwo PAN, ND W, Kraków 1982
 10. Kotkin J.: The Rise of Family-Friendly Cities. Wall Street Journal, Editorial page, http://wsj.com, dostęp z dnia 30.11.2007
 11. Kurczewska J., Kempny M., Bojar H.: Społeczności lokalne jako wspólnoty tradycji. "Studia Socjologiczne" 1998, nr 2
 12. Lewis M., Donald B.: A New Rubric for 'Creative City' Potential in Canada's Small Cities. Urban Studies Online, published on-line, October 27, 2009 as doki 0.1177/0042098009346867, http://usj.sagepub.com, dostęp z dnia 29.10.2009
 13. Nowakowski S.: Miasto polskie w okresie powojennym. PWN, Warszawa 1988
 14. Paleń J.J.: The Suburbs. McGraw-Hill INC, New York 1995
 15. Park R.: Human Communities: The City and Human Ecology. Free Press, Glencoe Illinois 1952
 16. Riemer S. The Modem City. Prentice Hall INC, New York 1952
 17. Sands G., Reese L.A.: Cultivating the creative class: and what about Nanaimo? "Economic Development Quarterly" 2008, Vol. 22, No.1
 18. Scott G.: Thomas Morgantown tops list of America's best small cities. "Demographic Daily", 18.09.2000 dostępne na: http://bizjoumals.bcentral.com/joumals/demographics/ doc/2000/09/18/1.html, dostęp z dnia 9.11.2009
 19. Syrkus H.: Społeczne cele urbanizacji. PWN, Warszawa 1984
 20. Thompson-Fawcett M.: The Contribution of Urban Villages to Sustainable Development. W: Achieving Sustainable Urban Form. Ed. K. Williams, E. Burton, M. Jenks. E &FN SPON, London & New York 2000
 21. White L., White M.: The Intellectual versus the City. Mentor Book. The New American Library, New York 1962
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu