BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garlicki Marek (Uniwersytet Warszawski, student)
Tytuł
Doktryna suwerenności Parlamentu brytyjskiego po Traktacie z Lizbony
The Doctrine of Parliamentary Sovereignty after the Treaty of Lisbon
Źródło
Przegląd Europejski, 2012, nr 1, s. 171-183
Słowa kluczowe
Traktat lizboński, Parlament
Lisbon Treaty, Parliament
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy wpływu Traktatu lizbońskiego i późniejszych brytyjskich regulacji prawnych na doktrynę suwerenności Parlamentu. Tego typu analiza nie może być jednak dokonana w oderwaniu od wpływu, jaki miała na tę zasadę sama akcesja Wielkiej Brytanii do WE. W związku z tym artykuł został podzielony na trzy główne części. W pierwszej zdefiniowano samą zasadę suwerenności Parlamentu i opisano jej funkcjonowanie w ramach brytyjskiego systemu politycznego. W drugiej, skupiono się na wyzwaniach, płynących dla owej doktryny w związku z przystąpieniem Zjednoczonego Królestwa do WE. Następnie, analizie poddano wpływ na doktrynę suwerenności Parlamentu, jaki miał Traktat lizboński i jego inkorporacja do brytyjskiego systemu prawnego. W tej części poruszono też zagadnienie Ustawy o Unii Europejskiej z 2011 r. Autor uznał, że kwestia brytyjskich reform ustrojowych przeprowadzonych na przełomie XX i XXI wieku wykracza poza temat artykułu i w związku z tym została ona celowo pominięta. (fragment tekstu)

This paper examines the influence of the incorporation of the Lisbon Treaty to the UK law and subsequent British legal regulations on one of the fundamental principles of the UK constitutional system - the doctrine of Parliamentary Sovereignty. The essay is divided in three main sections. The first explores the doctrine of parliamentary sovereignty and defines its meaning. The second one focuses on the accession of the UK to the European Communities in 1973 and its impact on the discussed principle. The last one treats on the British regulations incorporating the Lisbon Treaty to the UK law as well as recently enacted European Union Act 2011. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagehot W., The English Constitution, 1867 r.
 2. Barber N.W., The Afterlife of Parliamentary Sovereignty, "International Journal of Constitutional Law" 2011, t. 9, nr 1, s. 144-154.
 3. Biskup P., Instytucja referendum w brytyjskiej praktyce konstytucyjnej, "Przegląd Sejmowy" 2007, t. 78, nr 1, s. 87-106.
 4. Biskup P., Prawno-polityczna ewolucja brytyjskiej doktryny suwerenności, Warszawa 2007.
 5. Bogdanor V., The New British Constitution, Oxford-Portland, Oregon 2009.
 6. Bradley A., The Sovereignty of Parliament: form or Substance?, w: J. Jowell, D. Oliver (red.), The Changing Constitution, Oxford 2004.
 7. Dicey A.V., Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London 1959.
 8. Gebethner S., Wielka Brytania, w: S. Gebethner, J. Stembrowicz, Systemy polityczne wybranych państw kapitalistycznych: Wielka Brytania i Francja, Warszawa 1971.
 9. Gifford Ch., The UK and the European Union: Dimensions of Sovereignty and the Problem of Eurosceptic Britishness, "Parliamentary Affairs" 2010, t. 63, nr 2, s. 321-338.
 10. Goldsworthy J., Parliamentary Sovereignty: History and Philosophy, Oxford 2001.
 11. Jennings I., The Law and the Constitution, London 1959.
 12. Lyon A., Constitutional History of the United Kingdom, London 2003.
 13. Mikuli P., Zasada podziału władz a ustrój brytyjski, Warszawa 2006.
 14. Page A., Balancing Supremacy: EU Membership and the Constitution, w: P. Giddings, G. Drewry (red.), Britain in the European Union: Law, Policy and Parliament, Basingstoke 2004.
 15. Wyrozumska A., Znaczenie prawne zmiany statusu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Traktacie lizbońskim oraz Protokołu polsko-brytyjskiego, "Przegląd Sejmowy" 2008, t. 85, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu