BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieloński Michał (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Prawne aspekty funkcjonowania unijnych instrumentów finansowych, dedykowanych państwom Śródziemnomorza
Legal Aspects of EU Financial Instruments, Dedicated to the Mediterranean Countries
Źródło
Przegląd Europejski, 2012, nr 1, s. 120-136
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Regulacje prawne
Financial instruments, Legal regulations
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraje śródziemnomorskie
Mediterranean countries
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest prawna analiza dokumentów, regulujących funkcjonowanie unijnych instrumentów finansowych dedykowanych państwom Śródziemnomorza. (...) Pierwsza część publikacji składa się z dogmatycznoprawnej i historycznoprawnej analizy dokumentów kluczowych w tworzeniu i stosowaniu instrumentów finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem postulowanych celów, metod planowania wydatków oraz zaplecza instytucjonalnego. Rozważania są wsparte raportami ewaluacyjnymi i danymi statystycznymi. W drugiej części znajduje się próba oceny adekwatności stosowanych narzędzi oraz wnioski de lege ferenda. (fragment tekstu)

The article is the analysis of legal documents regulating the functioning of EU financial instruments dedicated to the Mediterranean countries. The so-called. "Arab Spring of Nations", in conjunction with the deepening economic crisis within the EU, tend to reflect on the merits of the current foreign policy, the availability of resources and possible verification purposes and methods of operation. The author discusses the following financial instruments: MEDA I, II MEDA, ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument), FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership), NIF (Neighbourhood Investment Facility) and the Infrastructure Fund InfraMed. Observations made in this document lead to the conclusion that the applicable law governing the functioning of EU financial instruments, dedicated to the Mediterranean countries, does not reflect the current situation and require urgent changes. The objectives of financial instruments presented in the absolute majority have not been realized. There is a lack of flexibility, longterm disadvantages of planning, bureaucratic and institutional mechanisms for enhanced partnership and distribution of resources - not very useful in the face of rapid social change, economic crisis and conflicts. In the face of crisis, it is also necessary, in the author's view, to introduce savings and cuts, not only in the amount of the assistance, but in the same EU institutions involved in the distribution of goods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. de Vasconcelos Á. (red.), The Arab democratic wave. How the EU can seize the moment, EU Institute for Security Studies, 2011.
  2. Götz M., Niemcy w przededniu 20 rocznicy zjednoczenia - wciąż różnice?, "Biuletyn Instytutu Zachodniego" 2009, nr 28.
  3. Zając J., Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu