BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiziukiewicz Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zakres interakcji kontroli wewnętrznej i benchmarkingu
The Scope of Interaction Between Internal Control and Benchmarking
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 185-192, Rys., bibliogr. poz. 4
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Benchmarking
Accounting, Internal control, Benchmarking
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Relacje zachodzące między kontrolą wewnętrzną i benchmarkingiem są przedmiotem rozważań w opracowaniu. Jednym z warunków efektywności kontroli wewnętrznej jest wysoka jakość bazy porównawczej. Jest więc uzasadnione wykorzystanie w tym celu wzorców wyznaczonych na potrzeby benchmarkingu. Jednocześnie właściwe funkcjonowanie benchmarkingu jest uwarunkowane sprawnością procedur kontroli wewnętrznej, zwłaszcza że procedury w obu wypadkach są zbliżone.(abstrakt oryginalny)

The relations between internal control and benchmarking are the subject of this paper. A high-quality comparative base is one of the conditions for an effective internal control. Therefore it is justified to apply benchmarks used in benchmarking for this purpose. Moreover, the proper functioning of benchmarking is influenced by the efficiency of internal control procedures, mainly due to the similarity of both of those procedures.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Kiziukiewicz T.: Benchmarking, [red: Czubakowska K.] Od auditingu do sponsoringu, PWE, Warszawa 2007.
  2. Kiziukiewicz T.: Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
  3. Sawicki K., Rachunek kosztów. Tom II [red:]. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
  4. Sobańska I.: Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania, [red: Sobańska I.] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C .H .Beck, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu